Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#43721Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.07.2020, před 3 měsíci

Eva Marková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 14.6.2020 jsem objednala na internetovém obchodě sestra v akci tričko jako dárek pro kolegyni. Zároveň jsem triko i zaplatila převodem na účet obchodu. Bohužel zboží za 14 dní nedorazilo. 25.6.2020 jsem učinila přes formulář společnosti dotaz na stav objednávky. 29.6. 2020 přišla odpověď, že platba dorazila a zboží bude obratem zasláno. To se bohužel doteď nestalo. 11.7. 2020 jsem učinila přes formulář znovu dotaz na stav objednávky. Bohužel bez odpovědi.


Produkt

Tričko - Křivka srdce, kód 720, velikost M


Požadované řešení

Ráda bych obdržela své zboží. V případě, že zboží firma nemá nebo z nějakého důvodu nemůže dodat, bych očekávala o tomto informaci, popřípadě navrácení peněz. Jednalo se však o dárek, který bych ráda předala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2020 06:54, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
22.7.2020 10:10, před 3 měsíci

Dobrý den, paní Markové byla vrácena celá částka za objednané zboží, které v současné době není na skladě. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2020 10:17, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Eva Marková

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.7.2020 18:16, před 3 měsíci

Dobrý den, mnohokrát děkuji za pomoc v řešení mého případů. Společnost vrátila peníze na účet a začala komunikovat. Navrhli možnost nákupu jiného zboží.
EM

Reakce společnosti

Publikováno
27.7.2020 12:33, před 3 měsíci

Dobrý den, na základě výše uvedeného, prosím o uzavření stížnosti. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2020 15:37, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného uzavíráme stížnost s dosažením dohody.