Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#43772Odmítnutí plnění v plné výši

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 13 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2020, před 10 měsíci

Martin Kvasnička

Znění stížnosti

Dobrý den, měl jsem nezaviněnou havárii na motocyklu a uplatnil jsem náhradu škody přes pojistku odpovědnosti za škody viníka, kterým je 16letá slečna. Nárok na opravu motocyklu pojišťovna schválila v plné výši, avšak helmu, která utrpěla při nehodě náraz a jako taková je tudíž nepoužitelná (což pojišťovna uznává) chce uhradit tak, že mi vyplatí poměrnou část jelikož je helma 6 let stará. Já argumentuji tím, že si musím koupit helmu novou, abych dosáhl stavu jako před nehodou a žádám o zaplacení nové helmy stejného výrobce a kategorie, jakou jsem měl, což však pojišťovna odmítá.


Produkt

Helma SHARK Evoline 3


Požadované řešení

Proplacení nové helmy v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2020 11:17, před 10 měsíci

V souladu s nálezem Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 2221/07, se domníváme, že argumentaci spotřebitele je možné přisvědčit.

Pokud je totiž zhodnocení poškozené věci v podstatě protiprávním jednáním vnuceno, není možné toto přičíst k tíži spotřebitele. V důsledku škodné události by se dostal do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), byl by nucen vynaložit ze svého určitou částku na to, aby věc mohl používat jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než pořízením nové věci (stejného druhu/typu, kvality atd.), a tento způsob řešení škodné události směřoval jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.

Pokud spotřebitel s likvidací pojistné události nesouhlasí, měl by nesouhlas se šetřením pojistné události zaslat pojišťovně a požadovat znovu prošetření případu. Více o dané problematice je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.dtest.cz/clanek-3309/nesouhlas-s-kracenim-pojistneho-plneni-z-povinneho-ruceni.

Nebude-li spotřebitel se svou argumentací úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci.

Reakce společnosti

Publikováno
10.8.2020 12:23, před 9 měsíci

Vážený pane Kvasničko,

děkujeme za Váš podnět, který rádi prověříme.

Abychom mohli případ řádně prošetřit, prosíme Vás o doplnění čísla pojistné události na jeden z níže uvedených kontaktů:

e-mail: stiznosti@generaliceska.cz
pošta: Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P. O. Box 305, 659 05 Brno

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zaslána odpověď na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.


Martin Kvasnička

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.8.2020 08:48, před 9 měsíci

Dobrý den,
číslo škodní události jsem odeslal mailem na uvedenou adresu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2021 15:17, před měsícem

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.