Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43785Nedodání a nevrácení peněz za respirátor FFP3 5 ks

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.07.2020, před 5 měsíci

Ludmila Mazancová

Znění stížnosti

Dne 11.3.2020 jsem objednala respirátor FFP3 5 ks a ihned převedla z mého účtu č. xxxxxxx na váš účet č. 123-1472140217/0100 v.s. 2020031132 požadovanou částku 1000,- Kč. Částka v pořádku odešla a přes urgence jsem do dnešního dne neobdržel ani respirátory, ani peníze. Požaduji požadovala jsem vrácení peněz z důvodu, že čas, který od objednávky uplynul ukázal možnost i jiné ochrany, kterou moje rodina využívala. Peníze požaduji vrátit na na můj účet, ze kterého peníze odešly. Zároveň jsem poslala e-mail na vracenipreevence2020@seznam.cz s upozorněním, že budu podávat trestní oznámení.


Produkt

respirátor FFP3 5 ks


Požadované řešení

Vrácení peněz, jak uvádím v popisu stížnosti!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2020 14:19, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 18:14, před 3 měsíci

Podnikatel nevyužil možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.