Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#43787Neoprávněné vymáhání

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.07.2020, před 3 měsíci

Kateřina Četveriková

Znění stížnosti

Došel mi dopis od firmy Alektum s.r.o., která po mě vymáhá pohledávku za mincovní zboží ve výši 1374 Kč + úroky 53,28 Kč + postoupené příslušenství 260 Kč + náklady na vymáhání 660 Kč, konečná částka je tím to 2 347,28 Kč.
Žádné zboží jsem neobdržela, a hlavně jsem si jej ani neobjednala.
Zboží mi údajně mělo dle dopisu dorazit kolem února 2020, a od firmy Alektum mi došel dopis kolem 12.7.2020. V dopisu je slabě naznačeno, že jestli to okamžitě neuhradím, půjde to až k exekučnímu řízení, proto se obracím na Vás.
Protože takové praktiky se mi nelíbí, kdy mám platit za něco, co člověk ani neviděl, a hlavně evidentně mají jen mojí trvalou adresu a jméno, které k tomu poslali bez diakritiky. V dopise je přiložen formulář, který by byli rádi, abych vyplnila a poslala jim ho se všemi svými údaji, jako je tel, email, dat. nar., celé jméno.


Produkt

zboží mincovního obchodu


Požadované řešení

Přála bych si, aby na mě byli od této firmy všechny neoprávněné pohledávky zrušeny, abych byla vymazána z celé databáze jejich kontaktů, taktéž u takzvaného ČMO.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2020 14:12, před 2 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek nevznikl, tudíž nevznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy Alektum, s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitele vůči postupiteli, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.8.2020 10:05, před měsícem

Dobrý den,

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.


Kateřina Četveriková

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.8.2020 10:53, před měsícem

Hodnocení: