Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:147
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#43851Reklamace produktu "chytré hodinky"

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
21.07.2020, před 3 měsíci

Alice Viková

Znění stížnosti

Dobrý den.
16. 04. 2020 jsem zasílala na společnost DATART zpět "chytré hodinky" s tím, že odstupuji od smlouvy, jelikož nejsou plně funkční. /byly již jednou reklamovány, ale bezúspěšně/. 30.04.2020 mi přišla potvrzovací SMS o převzetí zboží společností. Do dnešního dne /20.07.2020/ nemám zpět hodinky ani peníze. Stále si dopisuji přes emaily s jejich reklamačním oddělením. Zástupce společnosti mi tvrdí, že zboží na firmě není, že jej nepřevzali a prý jsem zaslala zboží na jinou adresu firmy, ne na reklamační oddělení. Mám vyjádření od České pošty, že zboží převzala zaměstnankyně firmy dne 30.04.2020. Na základě zprávy od DATARTu jsem zaslala reklamaci na Českou poštu, ohledně nedoručení zásilky. Ve vyjádření k reklamaci Česká pošta uvádí: "zasíláme Vám oznámení o výsledku reklamace č. 20086419 poštovní zásilky s podacím číslem (viz referenční údaj), podané dne 16.04.2020 u pošty 46352, Osečná, odesílatelem Alice Viková (adresa viz referenční údaj) určené adresátovi Datart Elektro, Soukenné náměstí 2, Liberec 460 01. - Vaše reklamace byla vyhodnocena jako nedůvodná, neboť zásilka byla dodána. Datum dodání: 30.04.2020, příjemce: zásilku převzala K. P. prohlášení PO +razítko firmy". Tuto informaci jsem odeslala na DATART, zároveň jsem zaslala opis dokladu od České pošty o cestě celé zásilky. Ovšem ani toto nestačí, DATART požaduje: "Potřebujeme sken dokumentu od převzetí s uvedeným razítkem".
Můžete mi prosím pomoci popř. poradit, jak dále postupovat. Česká pošta mi zaslala požadované informace, ale DATARTu to nestačí. Bohužel již žádné dokumenty od České pošty nemám.
Velice Vám děkuji - Alice Viková


Produkt

Chytré hodinky


Požadované řešení

Zaslala jsem firmě zpět produkt, který jsem již jednou reklamovala a opět neplní všechny své funkce. Požaduji vrácení peněz, jelikož produkt pro mne již není důvěryhodný.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2020 12:45, před 3 měsíci

Pokud má spotřebitelka doloženo od České pošty, že zásilka s reklamovaným zbožím byla společnosti doručena, lze to brát také jako doklad o tom, že reklamaci u společnosti uplatnila.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitelka může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2020 11:27, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.