Společnost


SAVING EUROPE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#43908Reklamace 2 hrnců

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.07.2020, před 3 lety

Jiří Kleszcz

Znění stížnosti

č. smlouvy (viz referenční údaje) z 19.11.2017 jsme zakoupili soupravu hrnců.
Dne 30.09.2019 jsme fyzicky předali pracovníkovi firmy Saving europe sro
2 hrnce k reklamaci.
Reklamované 2 hrnce byly vyměněny a nám dodány 09.12.2019 s hmotným dárkem.
Následně poštou firma doručila 2 zásilkami šroubky k upevnění ůchytek k hrncům.
V únoru 2020 jsme telonicky reklamovali 1 hrnec s prosbou zda pracovník firmy při cestě z Ostravy do sídla firmy by od nás převzal reklamovaný 1 hrnec, A to se nestalo.
16.03.2020 jsme mailem reklamovali 1 hrnec- firma požadovala foto.
08.04.2020 jsme reklamovali další hrnec. Oba reklamované hrnce byly z dodávky ze dne 09.12.2019
09.04.2020 firma požádala o prodloužení reklamační lhůty o 30 dnů a tomu jsme vyhověli.
11.05.2020 jsme opět požádali zda může pracovník firmy při cestě z Ostravy do sídla firmy převzít reklamované 2 hrnce dodané firmou 09.12.2019.
11.06.2020 firma reklamaci zamítla a uvedla že se nejedna o záruční reklamaci , ale o pozáruční reklamaci.
12.06.2020 jsme 2 hrnce dodané 09.12.2019 poslali k reklamaci balikem za cenu 123 Kč.
Dne 23.06.2020 jsme balíkem obdrželi zásilku se 2 hrnci a 1 reklamovaný hrnec byl vyměněn za nový hrnec a 1 hrnec nebyl vyměněn a byl v balíku vrácen nám zpět. Firma uvedla , že nemáme nárok na uplatnění záruční reklamace , ale firma v dobré vůli reklamaci vyřídila z 50 procent.


Produkt

na 2 hrncích vznikly puchýřky a na vyměněných hrncí znovu vznikly puchýřky


Požadované řešení

Navrhujeme , aby firma poslala nový hrnec u kterého reklamaci neuznala z důvodu z důvodu polemiky záruční x pozáruční reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2020 22:17, před 3 lety

V řešeném případě vznikl spor ohledně nové záruční doby po reklamaci hrnců, jež skončila výměnou zboží za nový kus. Lze se obecně setkat s názorem, že nová záruční doba na zboží neběží. Důvodem je to, že občanský zákoník již neobsahuje ustanovení o běhu nové záruční doby tak, jako tomu bylo za staré právní úpravy (tedy před rokem 2014). Na tuto problematiku sice dosud neexistuje závazný právní názor soudů, nicméně se lze setkat také s názorem, že spotřebitelům na vyměněné zboží vzniká nová záruční doba. Názor tohoto dozorového orgánu by měl být respektován i ze strany prodávajícího. Občanský zákoník stanoví, že pokud spotřebitel koupí věc, která je vadná, má právo ji reklamovat a žádat dodání nové věci bez vad. Vady lze reklamovat v době 24 měsíců od převzetí věci. Zákon neříká „od prvního převzetí“, a proto je dle našeho názoru nutné vztáhnout toto pravidlo na každé převzetí nové věci.

V případě, že nedojde k uzavření dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím, může spotřebitel uplatnit svůj nárok u příslušného okresního soudu, případně se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2020 21:59, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.