Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#43934Nevyzvednutý balík k reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.07.2020, před 3 měsíci

Michaela Řezníková

Znění stížnosti

V 11 měsíci roku 2019 jsem u společnosti Allhere zakoupila hoverboard, už v té době přišel s měsíčním zpožděním.
8.6. jsem odesílala balíček s nabíječkou, která nenabíjela, 11.6. byl balíček uložen na poště. Několikrát jsem volala (nejde se dovolat),psala emaily, aby si balík vyzvedli.... vše bez úspěchu, balík se vrátil zpět 1.7.2020. Znovu jsem volala do firmy, konečně mi to zvedl ,,pán,,který se na vše vymlouval....Sdělil mi, že mám balíček znovu nově zabalit a poslat, 2.7.2020 jsem znovu balík odeslala, asi po necelém týdnu jsem znovu kontaktovala firmu, že je balík opět uložen na poště, ať ho vyzvednout. zase to byly jen sliby.... opět jsem několikrát psala emaily, ale bez výsledku. den před ukončením uložení zásilky se mi ozvali ať pošlu číslo zásilky. Ale bohužel se mi opět balík vrátil.
Na firmu se nedá dovolat- nezvedají telefon a také neodepisují na emaily.


Produkt

Hoverboard, vadná nabíječka


Požadované řešení

Požaduji novou nabíječku k hoverboardu a také proplacení 2x poštovného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2020 11:48, před 2 měsíci

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (tzn. i u příslušenství k věci hlavní) v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud se spotřebitel prokazatelně, a to dokonce dvakrát, pokoušel spotřebiteli zboží k reklamaci zaslat, avšak podnikatel si zboží nevyzvedl a v návaznosti na to tedy reklamaci nevyřídil v zákonem stanovené lhůtě, jedná se o pochybení na straně podnikatele, které zakládá spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy. Spotřebiteli doporučujeme, aby si všechny doklady o odeslání zboží uschoval.

Nerozhodné v řešené věci je, že se jednalo o příslušenství k věci hlavní. Neprovedení reklamace řádně a včas u příslušenství, bylo-li zakoupeno společně s věcí hlavní, zakládá nárok na odstoupení od "celé" smlouvy, jejíž předmětem je zejména věc hlavní.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2020 11:41, před 21 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.