Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#44019Žádám o zrušení Prémiového členství a následně účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.07.2020, před 3 lety

Pavel Přibíj

Znění stížnosti

Dobrý den žádám o zrušení Prémiového členství a následně účtu. U těchto stránek jsem se zaregistroval že to zkusím. ale poplatek za první prémiové členství byl mnohem nížší než další. Bohužel než stačil vytisknout si jejich dokument o ukončení prémiového členství tak jsem ztratil kreditní kartu ,ze které jsem platil prémiové členství. A momentálně kvůli tomu se nemužu dostat na jejich dokoment o ukončení a jsem veden jako REDEBIT. Snažil jsem se kontaktovat jejich email ale přišla mi jen automatická odpověd na otázku kterou jsem nepoložil.Proto žádám jestli by jste mi mohli pomoct , chtěl bych ukončit prémiové členství a zrušit účet a už nikdy s nimi nechci mít nic společného. Předem děkuji za odpověd.


Požadované řešení

zrušit premiové členství a účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2020 10:01, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí, pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
30.7.2020 01:54, před 3 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2020 17:18, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2020 13:31, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.