Společnost


Canal + Luxembourg S.à r.l. (dříve UPC DTH S.à r.l.)

Počet nahlášených stížností:29
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44087Vymáhání neexistující pohledávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.07.2020, před 6 měsíci

Vladimír Rutka

Znění stížnosti

V měsíci listopad 2018, jsem po dohodě a řádně ukončila smluvní vztah s UPC HTH , veškeré technické zařízení si oproti předávacímu protokolu převzal a odzkoušel zástupce UPS DTH. Předávací protokol s podpisy obou smluvních stran byl zhotoven v jednom originálu s odůvodněním,že já mam veškeré záležitosti s UPC DTH uzavřené a protokol si přebírá pouze UPC DTH.

UPC DTH mne poté už NIKDY nekontaktovalo a neinformovalo o existenci dluhu telefonicky,mailem či jinou z komunikačních možností. Žádne upozornění,žádná faktůra.
Tímto jsem bral smluvní vztah jako uzavřený.

Přesto všechno jsem byla společností M.B.A. finance vyzvána k uhradě dluhu za nevrácení pronajatého zařízení výše uvedené společnosti UPC DHT ve výši 750,-kč a dále cástku 1220.34,-kč pro M.B.A. finance.

Snažila jsem se zkontaktovat přímo s UPC a bezvýsledně, případ postupili dál a nebudou se se mnou o tom dál bavit.


Produkt

poskytováni TV vysílání s pronajmem satelitného zařizení


Požadované řešení

Upc DTH by mnelo se mnou komunikovat a dokazat existeni fiktivniho dluhu,předložit předávací protokol. Odmítám uhradit smýšlený dluh.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2020 12:40, před 6 měsíci

Vymáhá-li inkasní agentura údajný dluh, musí také prokázat existenci tohoto dluhu. Pokud je spotřebitel přesvědčený, že mu žádný dluh vůči společnosti (UPC DTH S.à r.l.) nevznikl, je vhodné o tomto informovat přímo agenturu, jež údajný dluh vymáhá.

Podle Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 32 Cdo 1733/2008) nemá inkasní agentura nárok na paušálně stanovenou odměnu, náklady na vymáhání či poplatky za administraci pohledávky. Požadovat tak vedle samotného dluhu může jen zákonný úrok z prodlení nebo třeba skutečné náklady za zaslanou upomínku.

Co se týče společnosti UPC DTH S.a.r.l., jedná se o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucemburku), proto doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na Evropské spotřebitelské centrum ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2020 22:51, před 5 měsíci

Společnost M.B.A. Finance nám dodatečně poskytla vyjádření, které doplňujeme. Stížnost však zůstává uzavřena.

"Snažíme se v maximální míře u společnosti FreeSat prověřit zákazníkovo tvrzení o vrácení zařízení. Komplikací ovšem je, že od toho nemají doklad. Určitě nalezneme řešení společně."

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.