Společnost


Aurora Ignite Devine & Co s.r.o. - vevio.cz

Počet nahlášených stížností:483
Z toho za letošní rok:236
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#44090Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.07.2020, před 6 dny

Lenka Strýhalová

Znění stížnosti

Dobrý den, 27.11.2019 jsem na výše zmíněném webu nakoupila a hned zaplatila kartou 1 náramek, 2 dámské mikiny a 1 pánskou mikinu. Dámské mikiny přišly ještě před Vánoci, náramek samostatně po Vánocích, na pánskou mikinu Salomon v hodnotě 909Kč stále čekám. Opakovaně jsem tuto skutečnost oznamovala na jejich webu. Poprvé asi 60dní od objednávky mi bylo drze řečeno, že dodání je 5-40 pracovních dní a neví přesný den dodání, podruhé mě informovali, že dodací lhůta může být i rok. Když jsem tedy chtěla odstoupit od smlouvy, napsali mi, že už zboží odešlo od dodavatele a nejde s tím nic dělat než čekat. Dotyčná mikina už ani není v jejich nabídce, tak si myslím, že není šance, že by dorazila.

S pozdravem
Strýhalová


Produkt

Pánská stylová mikina SMN1 Barva: picture color-771, Size: L


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz za nedodanou mikinu, tzn. 909Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2020 20:41, před 6 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou na adresu sídla společnosti. V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Platila-li spotřebitelka při nákupu přes internet platební kartou, může využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitelka co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.