Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#44108Stížnost na vrácení peněz za zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 27 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.08.2020, před 3 měsíci

Renata Knesplová

Znění stížnosti

Dobrý den zakoupila jsem si 6,5" elektrická koloběžka K15 - Zelená a přišla mi poškozená tak jsem jí reklamovala .Firma mi poslala jinou a to přišla také poškozená a ještě navíc nefunkční tak jsem jí opět reklamovala když mi firma poslala novou koloběžku tak opět přišla poškozená a po krátkém používání jsem zjistila závady .Jelikož už jsem nechtěla potřetí reklamovat tak jsem se s firmou dohodla že koloběžku pošlu zpět a odstoupím od smlouvy.Jaké bylo mé velké překvapení když mi poslali zpět peníze za koloběžku která stála 4000kč a poslali mi zpět 223kč to asi není dobře a nekomunikuji jestli se mi v brzké době neozvou budu nucena na firmu podat trestní oznámení za podvod a krádež s pozdravem Knesplová


Produkt

Produkt byl zaslán třikrát a vždy poškozen a také porouchán


Požadované řešení

Vrácená pladba částky za koloběžku myslím že jsem s touto firmou a jejich zbožím měla dost trpělivosti po dvou reklamacích a naposlet odstoupení od smlouvi u jednoho produktu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2020 14:31, před měsícem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost spotřebiteli dle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

V souladu s § 1833 občanského zákoníku spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy spotřebiteli bylo dodáno již vadné zboží, podnikatel nemá možnost pokrátit vracenou kupní cenu. Fakt, že zboží bylo při převzetí bezvadné by při případném sporu prokazoval podnikatel, neboť v souladu s § 2161 odst. 2 občanského zákoníku platí domněnka vadnosti, projeví-li se vada na zboží v prvních 6 měsících po převzetí.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2020 11:39, před 23 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.