Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:70
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#44132Nevrácené jízdné za zrušené 2 jízdy společností FlixBus CZ, s.r.o.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2020, před rokem

Peter Tomčiak

Znění stížnosti

Z důvodu COVID-19 mi FlixBus CZ, s.r.o. počátkem května samovolně zrušil jízdy.

Do dnešního dne mi společnost neposkytla žádnou kompenzaci za uvedené, telefonický kontakt nelze provést, na mailové výzvy firma neodpovídá, pracovníci na pražském Florenci mi neumí nabídnou pomoc, odkazují na webové formuláře + kontaktní mail, zde ale je vše bez další odezvy ze strany dopravce.


Produkt

nevrácené jízdné za zrušené jízdy ze stran dopravce


Požadované řešení

nabídnout vrácení peněz, případně jiná forma kompenzace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2020 10:19, před rokem

Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, platí, že cestující ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě má při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce právo na vrácení jízdného.

Výše uvedené ustanovení (navazující na § 18b zákona o silniční dopravě) má být dle našeho názoru interpretováno tak, že vrácením jízdného se rozumí vrácení peněžních prostředků v situaci, kdy cestující jízdenku hradil rovněž peněžními prostředky. Hradil-li cestující jízdenku za pomoci voucheru, patrně by i vrácení jízdného ve formě voucheru bylo možné.

V rámci poskytování našich služeb jsme se ke formě, ve které by mělo být vráceno jízdné, zevrubně vyjádřili ve stížnosti ID 40474 (dostupné z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/40474/vraceni-jizdneho-pouze-ve-forme-voucheru-s-omezenou-platnosti). Při řešení této stížnosti nás spotřebitelka informovala, že Česká obchodní inspekce se při vyřizování její věci postavila na stranu společnosti. Proč je tento přístup z našeho úhlu pohledu nesprávný rozebíráme ve vyjádření, které najdete v odkazu, který je vložen výše.

Dalším možným argumentem pro správnost námi nastíněného výklad by mohla být rozhodovací praxe rakouských soudů (k tomu článek dostupný z: https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-8126/flixbus-musi-zmenit-neferove-obchodni-podminky).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.9.2020 23:08, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.