Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:82
Z toho za letošní rok:45
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#44134Nedodané již zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2020, před 3 měsíci

Iva Bulvová

Znění stížnosti

9.6.2020 jsem zaplatila 710kč za 3 hodinky pro zdravotni sestry. Objednávka č.2340. 29.6.jste mi napsali, že děkujete za platbu a zboží obratem pošlete a od té doby se nic neděje.Dnes je 3.8. A nenám nic. Už i psala na kontaktni formulář a nikdo mi ani neodpověděl. Doufám, že zboží urychleně pošlete. A od Vaší firmy si už nikdy nic objednám.


Produkt

Hodinky pro zdravotni sestry Smile 027,028,030


Požadované řešení

Poslat ihned zboží!!!!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.8.2020 16:53, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2020 17:59, před 4 dny

Tímto žádáme podnikatelku, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak neučiní, bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.