Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#44165Nespokojenost s vyřízením škodné události č. 7357383

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
04.08.2020, před 4 měsíci

Kateřina Krňávková

Znění stížnosti

Dobrý den,
Ve městě Polička a okolí došlo v loňském roce k nákaze obyvatelstva z infikované vody z vodovodního systému. Následkem byli průjmy, horečky zvracení. Já jsem v té době také pracovala v Poličce a jezdili jsme tam na návštěvy ke známým. Celá moje rodina se nakazila a trpěla průjmovým onemocněním cca 4 dny. Nemám zprávu od doktora, jelikož při průjmech k doktorovi nechodíme, a v danou dobu jsem netušila že se jedná o otravu z vodovodní sítě a považovala to za běžný průjem. Pojišťovna mi odmítla vyplatit odškodné jak pro mě tak pro zbytek rodiny s tím, že nejsme rezidenti v Poličce a a nemáme potvrzení od lékaře. Od svého kolegy z práce pana Jan Navrátila vím, že dodal úplně stejné podklady pro pojistnou událost, také nebyl on ani jeho rodina u lékaře, jediný rozdíl je, že je rezidentem v Poličce, a jemu bylo plnění přiznáno v plné výši. Veškeré dokumenty, které zaslal a obdržel od pojišťovny mohu dodat. Prosím o radu kde se mohu dovolat spravedlnosti, odvolání jsem již podala a to mi bylo zamítnuto. Mohu se mohu odkázat na plnění pro jinou osobu? Předem mockrát děkuji S přátelským pozdravem Kateřina Krňávková


Produkt

ujma na zdraví


Požadované řešení

vyplacení odškodného v plné výši pro mě a zbytek mé rodiny, tak jako tomu bylo v ostatních případech. Mám dokumenty od konkrétní osoby, která dodala úplně stejné podklady pro řešení pojistné události jako já a jim bylo plnění přiznáno.
Bylo argumentováno tím že já nejsem rezidentem v Poličce, což je jako důvod irelevantní.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.9.2020 09:05, před 3 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Ze stížnosti není zcela zřejmé, o jaký pojistný produkt se jedná. Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Průvodce podáním návrhu je možné vyhledat na následujících webových stránkách www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Finanční arbitr musí rozhodnout do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Tato lhůta může být maximálně prodloužena o dalších 90 dnů. Řízení není zpoplatněno, proto spolu s návrhem není třeba hradit žádný poplatek.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před finančním arbitrem je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
3.9.2020 12:42, před 3 měsíci

Vážená paní Krňávková,

naše konečné stanovisko jsme Vám potvrdili prostřednictvím e-mailové zprávy dne 25. 8. 2020.

V případě, že disponujete novými podklady, či skutečnostmi, na základě kterých se domníváte, že bychom měli náš postoj přehodnotit, zašlete nám tyto na jeden z následujících kontaktů:

- e-mailová adresa: stiznosti@generaliceska.cz,
- korespondenční adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.


S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.10.2020 12:20, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2020 16:04, před 10 dny

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.