Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#44180Reklamace mobilu Samsung Galaxy S4 i9195 mini, bílá

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.08.2020, před 3 lety

Helena Procházková

Znění stížnosti

Zakoupen přes e-shop koncem roku 2019. Dodavatel System Centre s.r.o.
Závady:
1. Nestálá kapacita baterie - vybitý bez telefonování do 24 hodin! Při nabíjení se přehřívá.
2. Nemá češtinu pro SMS zprávy
3. Od začátku zkřivená přípojka k nabíjecímu kabelu.
4. Nemá český návod.
Reklamováno zatím mailem 3.8.2020 na adresu:
system-centre@post.cz.
Neznám přesnou adresu, o tu jsem v reklamaci požádala, na faktuře č.FZ1900022047 uvedeny 2 rozdílné /Perucká 9 a Litevská 8, obojí Praha/
3.8.2020 dokoupena nová baterie - NEPOMOHLO.
Čekám na reakci dodavatele.
Procházka Jan, jkprochazka@gmail.com, Brno


Produkt

Mobil Samsung Galaxy S4 i9195 mini, bílá ,


Požadované řešení

Požaduji uspokojivý postup, jak provést opravu nebo navrácení celé částky.
Požaduji zaslání přesné adresy, na kterou zaslat mobil s doklady o nákupu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2020 10:17, před 2 lety

Prodávající je v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinen poskytnout návod v českém jazyce. Neučiní-li tak, má výrobek bez takového návodu vadu ve smyslu § 2161 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Okresní soud v Příbrami došel ve své rozhodovací praxi (sp. zn. 10 C 230/2011) k tomu, že standardní pokles kapacity baterie by po 24 měsících měl být cca 50 %. Vyplývá to z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2. Nemá-li baterie tuto kapacitu, má výrobek vadu ve smyslu § 2161 odst. 1 písm. a), b) občanského zákoníku. Příslušenství věci (nabíjecí kabel) musí být dodáno bezvadné. V opačném případě má výrobek rovněž vadu.

Kupující může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Má-li věc vady, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2020 11:35, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.