Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:134
Z toho za letošní rok:61
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44285Podvodný eshop

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.08.2020, před 2 měsíci

Renata Vávrová

Znění stížnosti

Chtěla bych nahlásit podvodný eshop zabývající se prodejem ochranných skel a fólií na mobilní telefony. Zboží jsem si objednala, peníze chtěli předem na účet a jakmile zaplatíte už nekomunikuji. Je to moje chyba, že jsem si předem neprecetla hodnoceni. Jen bych chtěla aby nenaletel někdo další.


Produkt

Prodej ochranných skel a fólií na mobilní telefony a hodinky. Jedná se o ochranne tvrzené temperovane sklo HD33 na LCD displej pro Polar Ignite Číslo objednávky 2020000157 částka i s poštovným 288,- číslo jejich účtu na které jsem poslala peníze 1771430011/3030


Požadované řešení

Upozornit že se jedná o podvodný eshop a aby lidem co takto podvedli vrátili peníze. Vím že se nejedná o velkou částku, ale jde o princip.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2020 18:59, před 2 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2020 07:02, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.