Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44287Pokuta za porušení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.08.2020, před 2 lety

Jitka Boháčová

Znění stížnosti

Dobrý den,
Prosím o pomoc při řešení problému, který je jak přes kopírák dalších zde uvedených stížností.
Před rokem a půl jsem podepsala ( teď vím, že jsem byla hloupá!!)smlouvu s uvedenou vyděračskou společnosti srovnávací s.r.o.,že mi najdou levnější energie. Následně po mně chtěli spoustu dalších dokladů a dokumentů, které jsem ani neměla.
Protože jsem zmíněné doklady nedodala, přišla mi od nich pokuta 5 000 Kč. Odmítla jsem ji zaplatit, neboť mi její vymáhání přišlo nefér.
Půl roku se nic nedělo až dnes mi přišel e-mail od společnosti redogan na pokutu 6 990 Kč.
Tak jsem pátrala na internetu a vidím, že nejsem zdaleka sama, kdo se nechal od této nesolidní společnosti napálit.

Tak jsem vás chtěla moc poprosit s řešením této žádosti.
Děkuji, Boháčová Jitka


Produkt

Jedná se o smlouvu 48000620


Požadované řešení

Řešením by bylo, kdyby společnost uznala vymáhání pokuty za neoprávněné


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2020 18:36, před 2 lety

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení povinností je naprosto klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Doporučujeme kontaktovat přímo společnost, a to nejlépe ve formě doporučeného dopisu.

Z preventivních důvodů dodáváme, že dle § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2020 07:03, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.