Společnost


David Bochno

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44289Rozbité zboží bez porušení obalu z http://mysticalltrading.com/

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.08.2020, před 3 měsíci

Kamila Bočková

Znění stížnosti

Dobrý den,
tímto bych Vás ráda požádala o Vaši pomoc k níže uvedenému problému.
Syn mi objednal u fa: MYSTICALL TRADING dárek betonovou lavičku se sochy dětí k mým 50 narozeninám. Přivezl mi to následující víkend a s napětím čekal až to rozbalím. Bohužel lavička je na dvě poloviny a ještě i poničená celkem. Zvláštní, že děti to přežily naprosto bez škrábance.
Proto jsem hned kontaktovala fa: MYSTICALL TRADING a začalo peklo .
Ani se nesnažili se mi omluvit a hned útočily, že to měl syn rozbalit před dopravcem, což je nemyslitelné, žádný dopravce to neudělá a nebyl důvod pochybovat, protože krabice nebyla nijak poničená.
MYSTICALL TRADING mi neustále tvrdí, že jsem to měla reklamovat do 3 dnů, ale nikdo syna na to neupozornil.
MYSTICALL TRADING se nehodlá vůbec angažovat a stále to směřuje na ty 3 dny.


Proto Vás žádám o prošetření celé záležitosti, zdali je právo na mé straně, či nikoliv.

Na vyžádání jsem samozřejmě připravena Vám přeposlat veškerou emailovou komunikaci o řešení problému s firmou MYSTICALL TRADING.

S pozdravem
Bočková Kamila


Produkt

Reklamace objednávka QPSNPQCFW - Socha dětí D2101


Požadované řešení

Výměna zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2020 18:26, před 3 měsíci

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při převzetí. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla. Za důkaz opaku však nelze považovat potvrzení přepravce o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno v pořádku, nedostačuje.

Ustanovení § 2104 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví kupujícímu povinnost věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Ve smlouvě se spotřebitelem není možné ukládat spotřebiteli povinnosti nad rámec zákona, a to obzvláště v případě uplatnění práv z vadného plnění. Takové omezující ujednání je zakázáno § 1814 písm. a) občanského zákoníku. V obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy, tedy není možné omezit lhůtu pro podání reklamace například do 3 dnů od dodání výrobku.

Co se týče subjektu, vůči kterému má spotřebitelka uplatňovat práva z vadného plnění, není to přepravní společnost, se kterou kupující není ve smluvním vztahu. Ust. § 2090 odst. 2 občanského zákoníku totiž stanoví, že pokud spotřebitel zvolí dopravce z těch, které nabízí prodávající, dochází k odevzdání věci až v okamžiku, kdy spotřebiteli předá zboží dopravce. V ten okamžik také přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího spotřebitele (viz § 2121 odst. 1 občanského zákoníku). Za popsaných okolností tedy i za přepravu vůči spotřebitelce odpovídá prodávající.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2020 09:36, před 3 měsíci

Vážená paní Bočková

Mrzí nás Vaše nespokojenost, ale rádi bychom uvedli celou věc na pravou míru.

Váš syn dne 18.6.2020 u nás provedl objednávku na sochu dětí D2101 – barva betonové směsi ŠEDÁ

Dodací lhůta na našem e-shopu je 1-8 týdnů o čemž také na e-shopu informujeme.

Zásilka byla doručena k nám na sklad dne 26.7.2020 při doručení zásilky kontrolujeme a až následně přebíráme od přepravce.

Vaše zásilka byla v době doručení na náš sklad naprosto v pořádku, v opačném případě bychom jí nepřevzali.

Následně jsme Vaší zásilku ten samý den tj 26.7.2020 zabalili a připravili na expedici k Vám (k Vašemu synovi).

Vaše zásilka následně byla předána přepravní společnosti dne 27.7.2020 a odeslána na Vaší adresu (adresu Vašeho syna) ve stejný den tedy 27.7.2020.

Zásilka měla být doručena dne 28.7.2020, ale Váš syn změnil datum doručení na 29.7.2020.

Následně byla zásilka doručena a převzata Vaším synem dne 29.7.2020.

Vaše reklamace dorazila až dne 3.8.2020, tedy pokud započteme i den 29.7.2020 kdy byla zásilka doručena a bylo jí tedy možné ten den (29.7.2020) zkontrolovat, tak je to 6 dní od doručení.

Vaše povinnost jako zákazníka, je reklamovat neprodleně po zjištění závady, přičemž Vaše nepřítomnost doma, abyste zásilku mohla rozbalit, jak tvrdíte, není důvodem k prodlení s kontrolou obsahu zásilky, ta měla být provedena neprodleně, a nikoliv s takovým zpožděním.

Toto vyplývá z ustanovení § 2112 zák. č. 89/2012 Sb.
(1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zásilku tedy mohl zkontrolovat již Váš syn v předchozích dnech na toto jsme Vás opakovaně upozorňovali a pokud by byla reklamace uplatněna neprodleně nikoliv po 6ti dnech tak bychom celou záležitost řešili standardním způsobem.

Dále dle ustanovení § 2121 zák. č. 89/2012 Sb.
(1) Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

Ve vašem případě bylo zboží již 6 dnů u Vašeho syna a mohl tedy se zásilkou nakládat, a tedy jí v den převzetí zkontrolovat.

V prvním emailu jsme Vám nabídli možnost dodání nového kusu, respektive pouze samotné lavičky na dobírku bez jakékoliv zálohové platby, kterou standardně požadujeme, protože námi dodávané zboží je vyráběno individuálně pro každého zákazníka, toto jste odmítla.

Z výše uvedených důvodů jsme Vaší reklamaci zamítly a trváme tedy na našem stanovisku.

S pozdravem David Bochno


Kamila Bočková

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.9.2020 12:08, před 3 měsíci

Vážený pane Bochno,
dovolím si reagovat na Vaši odpověď.

Jak jsem již psala celá zásilka byla dárek pro mne od mého syna k 50- tinám, který zásilku objednával.
Syn neměl jakýkoliv důvod krabici rozbalovat, protože nebyla nijak poničena.

Po rozbalení dárku na mé oslavě, jsem Vás samozřejmě neprodleně informovala včetně fotodokumentace.(ihned následující pracovní den)

Nyní se vyjádřím k Vašemu návrhu možnosti dodání nového kusu, respektive pouze samostatné lavičky na dobírku bez jakékoliv zálohové platby.
Bohužel nikde nepíšete, že by to bylo vyřízení reklamace, tedy zcela zdarma včetně dopravy.( PÍŠETE ,ŽE LAVIČKU POŠLETE NA DOBÍRKU , TO PŘECI NENÍ VYŘÍZENÍ REKLAMACE)

Pokud jsme si nerozumněli a jedná se z Vaší strany o vyřízení reklamace zasláním nové lavičky (zcela zdarma včetně dopravy) tak Vaší nabídku na vyřízení reklamace samozřejmě příjímám.

s pozdravem Bočková Kamila

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 13:15, před 3 měsíci

Ustanovení, na která odkazuje podnikatel, nelze v dané věci aplikovat. Práva z vadného plnění v případě koupě věci spotřebitelem, upravuje primárně § 2165 až § 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatelem uvedená povinnosti v těch ustanoveních není obsažena a § 2174 občanského zákoníku stanoví: "Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu."

Pokud tedy povinnost kontroly do 3 dnů byla stanovena v podmínkách, k takovému ujednání se na základě výše uvedeného stanovení občanského zákoníku nepřihlíží. Samozřejmě to neznamená, že spotřebitel může uplatnit reklamaci např. půl roku po zjištění vady. V daném případě však dle našeho názoru nelze z ničeho dovodit, že reklamace byla uplatněna pozdě.

Stížnost přeřazujeme na podnikatele, aby měl možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2020 13:44, před 3 měsíci

Trváme na svém předchozím vyjádření, neboť není možné tvrdit ,že zákazník nebyl schopen zkontrolovat zboží neprodleně po převzetí.

Zboží bylo dodáno dne 29.7.2020 reklamace dorazila až dne 3.8.2020, tedy pokud započteme i den 29.7.2020, kdy byla zásilka doručena a bylo jí tedy možné ten den (29.7.2020) zkontrolovat, tak je to 6 dní od doručení.

Dále dle § 2104 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví kupujícímu povinnost věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, kterou dTest uvádí ve svém prvním komentáři, kontrola po 6ti dnech není opravdu kontrolou co nejdříve.

Dle našeho názoru tedy nedošlo k neprodlené kontrole zásilky ze strany zákazníka a z tohoto důvodu jsme reklamaci také zamítli.

Zákonná domněnka dle § 2161 odst.2 v tomto případě je velice obecná a bohužel zde není přesné časové určení.

V případě obecné aplikace by tedy bylo možné reklamovat zboží například po 4 měsících a tvrdit, že nebylo rozbaleno, s čímž zásadně nesouhlasíme s odkazem na § 2104 zák. č. 89/2012 Sb.

Na rychlou kontrolu zásilky odkazuje dTest také v článku na webových stránkách viz níže.
https://www.penize.cz/doprava/337153-5-tipu-dtestu-co-delat-se-zbozim-poskozenym-pri-prepraveS pozdravem David Bochno

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2020 17:56, před 3 měsíci

Doslovné znění ust. § 2104 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je následující: "Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství." K tomu je nutné doplnit další informace. Dle komentářové literatury je včasnost provedené prohlídky třeba posuzovat i ve vztahu k účelu předmětu koupě, což je v tomto případě koupě dárku, který byl předáván v krátké době po převzetí věci.

Dále je namístě zopakovat také to, co jsme uváděli již výše. V případě koupě věci spotřebitelem je nutné primárně vycházet ze zvláštní právní úpravy, která na tuto situaci dopadá (viz ustanovení popsaná výše). Podle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě spotřebitele tedy nenastupují následky předvídané § 2111 a 2112 občanského zákoníku, na které mj. podnikatel odkazuje v předcházejícím vyjádření, protože u spotřebitelských kupních smluv je rozhodující zvláštní úprava obsažená právě v § 2165 odst. 1. Stejný závěr potvrzuje i komentářová literatura [konkr. komentář k § 2104, Hulmák a kol., Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, 2014].

Opačný postup, tzn. zamítnout či vůbec nepřipustit reklamaci s odůvodněním, že spotřebitel reklamoval pozdě, je v rozporu s již uvedenými §§ 1814 písm. a) a § 2174 občanského zákoníku.

K uvedenému článku: Jde pouze o doporučení pro spotřebitele, jak se zachovat, aby předešli komplikacím, jako je například právě tato.

Výklad zákona je v této situaci jednoznačný. I Česká obchodní inspekce ve spotřebitelském průvodci dostupném zde: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/ uvádí následující: "Prodávající vás nemůže omezit nebo zbavit práva reklamovat zboží kdykoli během 24 měsíců od převzetí zboží. Odepřením vašich práv při pozdější reklamaci vady, jedno jestli skryté či zjevné, by prodávající porušil zákon."

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat.


Kamila Bočková

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.9.2020 10:40, před 3 měsíci

Dobrý den všem,
nejdříve bych ráda poděkovala za podrobné vyjádření dTestu.

Vzhledem k poslednímu vyjádření dTestu ze dne 2.9.2020 17:56 jsem se rozhodla pro následující postup.

Žádám Vás pane Bochno k závaznému termínu vyzvednutí poškozené lavičky na adrese (viz referenční údaj).

Dále o ukončení celé naší záležitosti očekávám v nejbližším možném termínu zaslání nové lavičky.Předpokládám, že jsem se vyjádřila srozumitelně a naprosto přesně dle vyjádření dTestu.

S pozdravem
Bočková Kamila

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2020 15:48, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.9.2020 20:00, před 3 měsíci

Dobrý den, celá záležitost byla z naší iniciativy předána na ČOI.

Jakmile budeme mít její stanovisko v této věci budeme se jím řídit a postupovat podle něj.

Celou odpověď včetně našeho dotazu zde zveřejníme.

S pozdravem David Bochno

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2020 10:20, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost informace doplnit, jakmile je bude mít k dispozici.

Reakce společnosti

Publikováno
17.9.2020 14:45, před 2 měsíci

Dobrý den, zasíláme vyjádření České obchodní inspekce.

Dobrý den, řeším momentálně problém se zákazníkem a chci se tedy
zeptat jakým způsobem postupovat.

Zákazník si u naší společnosti zakoupil zboží dne 18.6.2020 jelikož je zboží vyráběno dle přání zákazníka dodací lhůta je 1-8 týdnů.

Zboží bylo do výrobce dodáno na náš sklad až dne 26.7.2020, následně bylo zkontrolováno po převzetí a
zabaleno pro zákazníka k další expedici.

Zboží bylo vyzvednuto přepravní společností dne 27.7.2020 a následně doručováno dne 28.7.2020, kdy zákazník změnil datum doručení z 28.7.2020 na 29.7.2020 Zboží bylo tedy doručeno až dne 29.7.2020 a převzato zákazníkem.

Zákazník respektive jeho matka nás kontaktovala dne 3.8.2020, že zboží dorazilo poškozené, tedy pokud započteme den 29.7.2020 je to 6 dní od doručení. Zákazník tvrdí, že to byl dárek k narozeninám a v emailové komunikaci nám také potvrdil, že zboží doručil až následující týden (po 6ti dnech), kdy bylo předáno jako dárek
Zboží tedy bylo u zákazníka doma 6 dní a zákazník nám nyní tvrdí, že zboží poškodila přepravní společnost a požaduje dodání nového kusu zboží.

Dále zboží bylo složeno ze dvou kusů a poškozen byl pouze jeden z nich, dle dodané fotodokumentace zákazníkem nebylo ani možné posoudit stav obalu neboť jej nevyfotil, ale tvrdí, že obal byl nepoškozený a nebylo jej tedy nutné ihned rozbalit.

Hmotnost zásilky byla přes 20 kg, kdyby takovýto balík spadl přepravní společnosti ,byl by obal poškozený na 100%. Dle našeho soudu došlo k mechanickému poškození zboží zákazníkem.

Dále reklamace u přepravní společnosti je možná pouze do tří dnů od doručení.

Zákazník nám tedy svou nečinností způsobil také škodu, protože nebylo možné uplatnit reklamaci u přepravní společnosti.

Pokud zboží bylo již 6 dní u zákazníka, mohl jej rozbít kdokoliv neopatrnou manipulací.

Zákazníkovi jsme reklamaci zamítli z důvodu mechanického poškození zboží, zákazník však stále trvá na reklamaci a argumentuje skrytou vadou dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.

Zajímá mě tedy lhůta, do kdy je možné zboží takovýmto způsobem reklamovat, chápu ustanovení paragrafu § 2161 odst.2 občanského zákoníku, ale nemyslím si, že je možné argumentovat skrytou vadou, když zboží bylo u zákazníka téměř týden a mohl jej rozbít tedy on a nikoliv přepravní společnost.

Prosím tedy o informaci, jak v takovéto či budoucí situaci postupovat, protože pokud je možné tvrdit po 6ti dnech, že zásilka byla rozbalena a má
skrytou vadu, tak je toto možné tvrdit i po čtyřech měsících i přes skutečnost, že § 2104 zák. č. 89/2012 Sb. stanoví zákazníkovi zboží zkontrolovat co nejdříve.
Pokud budou potřeba jakékoliv doplňující informace neváhejte mě kontaktovat. S pozdravem David Bochno.

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď České obchodní inspekce.

Vážený pane Bochno,

k Vašemu dotazu ze dne 2. 9. 2020 ve věci reklamace dodání poškozeného zboží si Vám dovolujeme zaslat následující vyjádření.

Ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) zakládá vyvratitelnou domněnku vadnosti zboží již v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od prodávajícího či dopravce, projeví-li se vada kdykoli během šesti měsíců od převzetí. Spotřebitel je podle § 2165 odst. 1 NOZ oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Pro oznámení vady žádná lhůta zákonem stanovena není. Poškození zboží při přepravě představuje rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou ve smyslu § 2161 odst. 1 OZ, která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění a za kterou je odpovědný pouze prodávající. Nezáleží na tom, jakým způsobem byla kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena, vždy se uplatní domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku.

V případě, že byste o reklamaci rozhodli jejím zamítnutím, není platnými právními předpisy takovýto způsob vyřízení nijak vyloučen. Nicméně musí být splněna podmínka, že se jedná o vadu za kterou nenesete svoji zákonnou odpovědnost. Většinou se jedná o případy, kdy došlo k mechanickému poškození věci nebo případy opotřebení způsobené jejím obvyklým používáním. Pokud prodávající vyřídí reklamaci jako nedůvodnou, musí tak učinit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a zároveň s tím spotřebiteli vydat písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, tak jak mu ukládá za povinnost § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Toto vyjádření bylo zpracováno v rámci bezplatné poradenské a informační služby České obchodní inspekce. Bližší informace o poradenské a informační službě naleznete v přiloženém souboru. Informace o právech spotřebitelů nabízíme také ve spotřebitelském průvodci.

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pro případné doplňující dotazy prosím využijte elektronický formulář E-podatelny s uvedením spisové značky, která je uvedena v předmětu této zprávy.

------------------------------------------------------------------------------------------¨
------------------------------------------------------------------------------------------

Náš doplňující dotaz na Českou obchodní inspekci.

Dobrý den prosím o doplnění Vaší odpovědi ve věci Sp. Zn.
118424/20/O100
Jestliže tedy spotřebitel není omezen s oznámením vady, tak jak jako prodejce mohu vyvrátit poškození při přepravě ?

Pokud spotřebitel měl zboží u sebe 6 dní a převážel jej také mohl zboží poškodit a obvinit z tohoto nás jako prodejce.

Dle nás je důkazem o tom, že zásilka nebyla poškozena při přepravě od nás ke spotřebiteli právě doba 6ti dní a také to, že spotřebitel převážel zásilku a musel s ní tedy manipulovat, toto máme také potvrzené v emailové komunikaci se spotřebitelem, dále je doba 6ti dní od doručení nepřiměřeně dlouhá na
to, aby spotřebitel nebyl schopen zkontrolovat zásilku dříve, kdy tuto povinnost má dle ustanovení § 2104.

I když občas provádíme fotodokumentaci balení zboží, tak nám stále budou spotřebitelé tvrdit, že zboží bylo poškozeno až při přepravě k nim a je tedy jakékoliv důkazní břemeno na nás jako na prodejci, i když je zcela jasné, že toto nejde prokázat fotodokumentací z balení.

Nám jako prodejci tedy byla způsobena škoda, neboť nejsme schopni uplatnit svůj nárok vůči přepravní společnosti kdy na toto máme pouze tři dny od doručení zásilky včetně dne, kdy byla zásilka doručena.

Spotřebitel si může závadu oznámit kdykoliv a tvrdit že se stala také kdykoliv respektive v prvních 6ti měsících a odkázat se na ustanovení § 2161 a mi jako prodejci tedy neseme veškeré náklady s tím spojené ?

Vzhledem k tomu ,jak je ustanovení § 2161 a ustanovení §2104 napsáno obecně a nestanoví spotřebiteli jakoukoliv povinnost
nebo možnost prodejci se bránit, byl by tedy náš spor se spotřebitelem schopen zřejmě rozhodnout pouze soud.

Předem děkuji za odpověď. Spozdravem Bochno.

------------------------------------------------------------------------------------------¨
------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď České obchodní inspekce na doplňující dotaz.

Vážený pane Bochno,

k Vašemu dotazu ze dne 8. 9. 2020 ve věci vyvratitelné domněnky vadnosti zboží v případech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a reklamací do 6 měsíců od koupě si Vám dovolujeme zaslat následující vyjádření.

V rámci obecného práva z vady ustanovení § 2104 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), uvádí, že kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Tuto povinnost bude mít obvykle při převzetí věci, nemohl-li věc prohlédnout v okamžiku uzavření smlouvy (např. distanční prodej). Obdobně se vychází i v případech, kdy kupující měl možnost si výrobek v okamžiku uzavření smlouvy prohlédnout, ale vada se projeví až faktickým užíváním věci. Ustanovení § 2111 NOZ sice kupujícímu při neoznámení vady včas nepřiznává právo odstoupit od smlouvy, případně ustanovení § 2112 nepřiznává na základě rozhodnutí soudu právo z vady, ale je nutné doplnit, že v případě kupní smlouvy, která je v režimu části NOZ - koupě zboží v obchodě je ochrana kupujícího (spotřebitel) silnější, neboť kupujícímu umožňuje vytknout podnikateli vadu po celou dobu 24 měsíců od převzetí. Samotný požadavek na včasnou kontrolu věci je koncipován z důvodu lepšího postavení smluvních stran, neboť o co delší časový odstup od převzetí se bude jednat, o to bude obtížněji prokazatelné, že výrobek měl vadu již v okamžiku převzetí.

Výkladem ustanovení § 2161 odstavec 2 NOZ se má za to, že vyskytne-li se vada do 6 měsíců od převzetí věci, má v takovém případě kupující výhodnější pozici v podobě, že důkazní břemeno nese prodávající. V praxi to znamená, že v případě sporu nestačí pouhé tvrzení prodejce, že se nejedná o vadu za kterou nese svou odpovědnost, ale toto tvrzení by měl prokázat i jiným vhodným způsobem, a to například v podobě znaleckého posudku.

Konečné stanovisko v případě sporu může vydat pouze soud.

Toto vyjádření bylo zpracováno v rámci bezplatné poradenské a informační služby České obchodní inspekce. Bližší informace o poradenské a informační službě naleznete v přiloženém souboru. Informace o právech spotřebitelů nabízíme také ve spotřebitelském průvodci.

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pro případné doplňující dotazy prosím využijte elektronický formulář E-podatelny s uvedením spisové značky, která je uvedena v předmětu této zprávy.

------------------------------------------------------------------------------------------¨
------------------------------------------------------------------------------------------

Naše konečné stanovisko k celé věci:

Stále trváme na našem předchozím stanovisku, kdy zákazník měl možnost zkontrolovat zboží dříve než po 6ti dnech od doručení, ve vyjádření ČOI je toto i potvrzeno s dovoláním na ustanovení § 2104 zákona č. 89/2012 Sb.

Také je potřeba říci, že vzhledem k ochraně spotřebitele, má možnost vytknout vadu v průběhu 24 měsíců ,kdy v prvních 6ti měsících má silnější postavení zákazník ,tedy zboží reklamoval, následně mu byla reklamace zamítnuta, reklamoval opět s odvoláním na § 2161 odstavec 2 NOZ ,což mu bylo také zamítnuto s odkazem na předchozí reklamaci, kdy šlo o mechanické poškození a argumentovat skrytou vadou (mechanické poškození), kdy poškození měla způsobit přepravní společnost, po téměř týdnu dle nás není možné dle § 2104 zákona č. 89/2012 Sb měl zákazník dostatek času na kontrolu a případnou dřívější reklamaci.

Stojíme si za tím, že poškození mohlo být způsobeno při manipulaci a přepravě zboží zákazníkem, nikoliv přepravní společností.

Zákazník měl zboží několik dní doma a pak jej přepravoval a manipuloval s ním, aby jej předal jako dárek, znalecký posudek předložíme případně soudu.

Vzhledem k tomu, že náš spor je možné rozhodnout pouze soudní cestou jsme připraveni se v tomto případě soudit už jen z principu.
Nebudeme a nechceme podporovat takovýto postup zákazníků, ať vůči nám či jiné společnosti.

Tímto považujeme celou záležitost uzavřenou a další vyjádření a důkazy budeme poskytovat již pouze soudu.

S pozdravem David Bochno

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2020 12:55, před 2 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat a vzhledem k vyjádření společnosti stížnost uzavřít. Jelikož je služba založena na principu dobrovolnosti, její možnosti se bohužel vyčerpaly.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2020 21:27, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kamila Bočková

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.10.2020 09:18, před měsícem

Dobrý den,
děkuji za vše a niní jsem se obrátila na ČOI a budu doufat, že spravedlnost vyhraje.
(psala jsem vám 2x poděkování a ani jednou se to nezobrazilo)

Tímto vám ještě jednou velmi děkuji za podporu a přeji mnoho úspěchů.

S přáním hezkého dne
Bočková Kamila

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2020 13:26, před měsícem

Děkujeme za sdělení, vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.