Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44304Pokuta 10000 +29900 za správu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.08.2020, před rokem

Diana Voslarova

Znění stížnosti

Dobry den ,dne 4.12.2018 jsem podepsala smlouvu s Českou srovnavací.Kdy jsem poslala dne 16.8.2019 výpověd.Ponevadz u nas byla pani Trckova z Centralniho vyberoveho rizeni.A tvrdila ,ze mohu poslat Ceske srovnavaci vypoved aniz bych platila nejakou pokutu.Natoz mi z Ceske srovnavaci zaslali fakturu na 10000kc,ze jsem porusila podminky smlouvy.Coz jsem pani Trckove volala a pry jen vyhrozuji.Dnes mi dosel dopis od Redogan -Zastavení smírného řízení ,ze mam zaslat 10000kc+2990kc.Za spravu jinak me daji k soudu.Jak to mam resit .Dekuji


Produkt

Stíznost


Požadované řešení

Vyreseni


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2020 11:47, před rokem

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení povinností je naprosto klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné. Spotřebitel tedy není zásadně povinen k úhradě této vymáhané částky.

Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací činnosti, sp. zn. 32 Cdo 4469/2010, dospěl k tomu, že výkon práva odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu nemůže založit nárok na zaplacení smluvní pokuty.

Rovněž platí, že vymáhá-li společnost určitou částku, má povinnost spotřebitele seznámit s právním důvodem vymáhání.

Doposud v rámci našich služeb neevidujeme případ, kdy by společnost přistoupila k podání žaloby a vymáhala smluvní pokutu soudně. Co se týká inkasních agentur, upozorňujeme spotřebitele, že tyto společnosti nemají ze zákona žádné speciální oprávnění k tomu dluhy vymáhat (nejedná se o exekutory).

V případě, že by nastala situace, kdy by byla úhrada smluvní pokuty nutná, bude v souladu s ustanovením § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinna k úhradě zprostředkovatelka Centrálního výběrového řízení, neboť dle tohoto ustanovení platí, že "kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti."

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2020 22:48, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.