Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44368Délka doručení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.08.2020, před 2 lety

Monika Stará

Znění stížnosti

11.8.2020:Zasilku 51K00002548 budeme dorucovat na Vami vybrane vydejni misto.Vyckejte na SMS o priprave zasilky s heslem k vyzvednuti.Drive nebude zasilka dostupna.InTime
Dnes 14.8. žadná zpráva ani zásilka...to už je i Česká pošta rychlejší! V zásilce je dárek na zítřejší oslavu ☹


Požadované řešení

Doručit dnes!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2020 11:02, před rokem

Pokud nebyla doručovací služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Co se týká náhrady škody, dle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Máme za to, že spotřebitel může po společnosti žádat i náklady spojené s dopravou do tzv. parcelshopu. Pro výpočet náhrady za používání motorových vozidel se, pro absenci právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva, používá analogicky předpisů pracovního práva. V těch se stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč (viz § 1 písm. b) vyhlášky č. 358/2019 Sb.). Upozorňujeme však, že dle § 1925 občanského zákoníku platí, že čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění (tj. v reklamačním řízení), toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (tj. např. z titulu náhrady škody).

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2020 09:41, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.