Společnost


ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#44503Vrácení nepoužitého kávovaru De Longhi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 20 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.08.2020, před 8 měsíci

Jaroslav Dohnal

Znění stížnosti

Dobrý den
Dne 17.8.20 jsem v 15:00vyzvedl zboží Parcel Shopu v Týnci n.S., dovezl domů, vybalil a poněvadž byl kávovar De Longhi do kuchyně velký, tak bez použití zabalil do originál. obalu a odstoupil mailem od kupní smlouvy. Při vybalování jsem poškodil polystyrény, slepil průhlednou izolepou a bezpečně vložil do originálního obalu. Dále jsme roztrhli igelit s návodem k sestavení přístroje. 18.8.20 v 11:00hod jsme stroj dovezli a předali osobně majiteli e shopu. Z jednání příjemce bylo evidentní, že za každou cenu musí něco na přístroji najít. To se mu dlouho ani při rozebírání přístroje nedařilo, až nakonec našel jeho slovy jakési škrábance na zadní (leštěné) části stroje. Nabídli jsme , že místo přeleštíme, což odmítl. Další škrábance májí být na podstavci na hrnky. Zkoušeli jsme tzv. závady nafotit, ale byly tak neviditelné, že to na fotkách nebylo vidět. Nepatrnou vlásenku jsem viděl, mohla, ale nemusela vzniknout při vybalování. Se škrábanci jsme v protokolu písemně nesouhlasili. Bohužel až po předání jsem si přečetl recenze na tento e shop a viděl jsem, že toto jednání není ojedinělé. Navíc nám majitel neustále sděloval, jak mu lidé vracejí vykradené a poškozené přístroje. Předpokládám, že i u mého případu bude snaha majitele se nějak finančně přiživit. Podle mého názoru jsme udělali vše, aby zboží bylo vráceno v pořádku (autem 130km). Škoda na polystyrenu je řádově v desetikorunách, igelitový pytlík na návod nedokážu přesně vyčíslit. Na závěr: chtěl bych po vyřízení tohoto odstoupení od kupní smlouvy napsat kladnou recenzi.


Produkt

Jená se o kávovar De Longhi ESAM 4200


Požadované řešení

Požadujeme vrácení peněz na účet dle odstoupení od kupní smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2020 14:00, před 8 měsíci

Dle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů odpovídá spotřebitel při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Bod 47 Preambule ke směrnici o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitel, který zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Například oděv by si měl spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by jej nosit.

Podle pomocného dokumentu ke správnému výkladu směrnice o právech spotřebitelů vydaného Evropskou komisí (DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT) může spotřebitel porušit obal, pokud je stejné zboží obvykle v kamenné prodejně běžně vystaveno bez tohoto obalu (například otevřít krabici, ve které bylo zboží doručeno, jakož i vyjmutí zboží z tohoto obalu).

Pokud chce prodávající navrácenou částku snížit, je na něm, aby prokázal, že spotřebitel nakládal se zbožím jinak, než jak mu umožňuje zákon.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
2.9.2020 12:18, před 7 měsíci

Dobrý den,
kávovar byl vrácen odřený, tak, jak bylo zaznamenáno v protokolu o Odstoupení od kupní smlouvy. Odřením kávovaru byla snížena jeho jakost. Snížení jakosti vyhodnotil odborný pracovník částkou rovnající se 10% z kupní ceny. O tuto sumu byla snížena vrácená částka.
S pozdravem
Elektrometal.cz


Jaroslav Dohnal

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.9.2020 17:10, před 7 měsíci

Dobrý den
Kávovar nebyl odřený. Prodejce ukazoval jakousi vlásenku, která nešla zaznamenat ani fotoaparátem. S vlasovými škrábanci v protokolu jsme nesouhlasili (já a manželka). Vlastně už při vstupu do prodejny a následném jednání bylo jasné, že se najít něco musí. Neumím si představit, kolik % z ceny by šlo dolů, pokud bychom stroj poslali poštou. Navíc po 3 dnech od vrácení nám již přišla ponížená faktura. Týž den jsem do mobilu dostal nabídku od firmy ELEKTROMONT na kávovar De Longhi ESAM 4200, pak ještě 2x. Tzn., že firma se speciálně zabývá kávovary výše uvedené značky, anebo ten ode mne vrácený je putovní. Možná, že nejsem první ani poslední, kdo tento stroj měl v ruce. Internetové obchody hojně využívám a toto je pro mne první negativní zkušenost, kdy jsem tímto způsobem připraven o peníze. Proto i nadále trvám na vrácení peněz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2020 12:04, před 7 měsíci

Co se týče určení případné snížené hodnoty zboží pro účely § 1833 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v tomto ohledu bohužel nedokážeme situaci na dálku posoudit, navíc takové posouzení náleží v případě sporu odborníkovi na technickou stránku věci, ideálně soudnímu znalci.

Není-li možná jednoduchá dohodo mezi stranami, je možné obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
31.12.2020 08:08, před 3 měsíci

Dobrý den,
v příloze zasíláme fotodokumentaci k projednávanému odstoupení od kupní smlouvy č. 564 a sdělujeme, že částka 10% za snížení jakosti vráceného kávovaru byla stanovena kvalifikovaným odhadem našeho servisního pracovníka.
Zákazník při vrácení zboží neuvedl skutečnost, že by mu byl dodán kávovar s kosmetickými vadami. Tyto vady byly při převzetí zboží zpět do prodejny zjištěny. Naopak při vracení pan Dohnal sdělil, že se mu kávovar nevejde na kuchyňskou linku – nepovedlo se mu ho zasunout vedle kuchyňského robota. Škrábance tedy s největší pravděpodobností vznikly při manipulaci s kávovarem po kuchyňské lince.
Důrazně se ohrazujeme vůči nařčení z toho, že se chceme na zákazníkovi finančně přiživit. Bohužel recenze na srovnávačích nejsou zcela vypovajídící, když ročně ze stovek odstoupení od kupní smlouvy 2-3 zákazníci, kteří mají pocit, že internetový obchod je zdarma půjčovna přístrojů pro domácnost, napíší ze vzteku špatné hodnocení.
Dle našeho názoru byl postup správný.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2020 12:10, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat, popř. stížnost uzavřít. Je-li vada pouze kosmetického rázu, jak ve svém posledním vyjádření uvádí sama společnost, mělo by tomu odpovídat snížení vracené částky.


Jaroslav Dohnal

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.12.2020 13:51, před 3 měsíci

Dobrý den
Trvám na tom, že společnost Elektrometal se na mne obohatila cca o osm set Kč. Foto dodané později na ČOI jsou z jiného stroje a naprosto neodpovídají předávacímu protokolu. Navíc dáma, která tvrdí že jsme po kuchyňské lince kávovar někam šoupali je opravdu mírně řečeno úplně mimo mísu. Vím že chyba byla u mne poněvadž recenze na Elektrometal jsem si přečetl až po vrácení přístroje a neuvěřitelném jednání přijímací figury. Jak firma uvádí, negativní recenze píší jen ti naštvaní. Na druhé straně spousta těch pozitivních je nerlevantních. Soudit se o 800Kč je nesmysl, ikdyž na na to tato firma spoléhá. Takže na závěr chci říci:pozor na malé e shopy.
S pozdravem Jaroslav Dohnal

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2021 10:04, před 3 měsíci

Dobrý den,
jak píše pan Dohnal, fotodokumentaci jsme skutečně zasílali i na ČOI - tam byla zaslána podrobnější fotodokumentace (zde šla v lepší kvalitě vložit pouze 1 fotografie). Fotodokumentace byla pořízena při zpracovávání odstoupení od kupní smlouvy, kdy kvalifikovaný technik vyhodnotil a určil částku, vypovídající snížení jakosti zboží. Nařčení, že se jedná o jiný kávovar je naprosto zcestné. V tuto chvíli nemáme k dispozici konečné vyjádření ČOI, ale vzhledem k tomu, že nás již nekontakovala, lze předpokládat, že náš postup byl shledán správným.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2021 22:05, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jaroslav Dohnal

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.2.2021 13:50, před 2 měsíci

Dobrý den
V den vrácení kávovaru byla na zadní straně téměř neviditelná vlásenka (popsaná v protokolu při vracení) a nějaké údajné vlásenky na podstavci na šálky. Fotky neviditelných vlásenek nebylo možné pořídit a najednou po měsících se objeví fotky úplně jiné. ČOI nedala za pravdu montovně Elektrometalu, jak se mylně šéf této firmy domnívá. Ona my pouze sdělila, že v této fázi zbývá pouze soud. Pro pár stovek se samozřejmě soudit nebudu. Je pro mne 1 špatná zkušenost s e shopem a zároveň ponaučení. Nyní si firmy lépe prověřím. Nový kávovar jsem kou
pil v MALLU, tam bylo vše OK. Montovně Elektrometal přeji co nejméně peněz vzdělaných tímto způsobem.
Takže nyní považuji svou stížnost za ukončeno, bohužel ne za vyřízenou.
Zdraví vàs
Jaroslav Dohnal

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2021 19:11, před 2 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.