Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#44539Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2020, před rokem

Miroslava Březinová

Znění stížnosti

15. 05. 2020 jsem si v prodejně Humanicu Ve Vaňkovce 1, Brno, koupila dámské boty za 1499,- Kč. Po nějaké době jsem si všimla, že ve špici je značně zeslabená podešev, tudíž jsem šla obuv 23. 07. 2020 reklamovat. Paní prodavačka se mi snažila reklamování vymluvit s tím, že je na výrobku vidět, že jsem tu závadu vlastně způsobila špatným používáním, že nemám šanci na kladné vyřízení reklamace. Na reklamaci jsem trvala, tudíž ji nakonec přijala. Za 4 dny mi přišla SMS zpráva s oznámením, že má reklamace byla shledána jako neopodstatněná. Jako důvod zamítnutí reklamace je uvedeno, že užitné a estetické vlastnosti obuvi byly nebalým způsobem užívání předčasně vyčerpány. Nevěřila jsem svým očím, snažila jsem se slečnu, jenž mi reklamované boty vydávala, přesvědčit, že mám na reklamaci nárok. Že jsem v těch botách, ve kterých nelezu po skalách a používám je necelé 2 měsíce na cestu na autobus, cca 2 minuty a pak do práce, cca 15 minut, vše po městské komunikaci, chodila ohleduplně. Bohužel, opět jsem neuspěla, slečna mi jen sdělila, že boty se špicí mají ve špici zeslabenou vrstvu podešve a nic se s tím nedá dělat. Jelikož to není moje první negativní zkušenost s Humanicem, kdy mi odmítli reklamaci, rozhodla jsem to řešit.


Produkt

Dámská obuv Minozzi - číslo artiklu 1 - 11 - 14 - 0491 - 0


Požadované řešení

Vzhledem k předcházejícím negativním zkušenostem s výrobky z Humanicu a neochotou řešit vadné zboží požaduji odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2020 03:36, před rokem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru obuvi je žádoucí sledovat označení obuvi. Jedná-li se o "modní" nebo dokonce "vysoce modní" obuv, tak by měl být každý na pozoru. Při volbě této obuvi je třeba počítat s řadou omezení jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci. Pokud si takovou obuv spotřebitel vybere, má prodávající povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
28.8.2020 13:34, před rokem

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, v každém případě se hodláme touto stížností zabývat, nebráníme se dalšímu jednání a případnému opětovnému hodnocení obuvi, není naším zájmem zákaznici jakkoli poškodit či odradit od případných dalších nákupů, zákonné odpovědnosti za vady se nezříkáme. Zákaznici můžeme nabídnout hodnocení reklamace v našem oddělení kvality, které se případnými spornými reklamacemi zabývá, k tomu je nutné doložit reklamovanou obuv. Žádáme o zaslání obuvi na adresu naší společnosti, po obdržení obuvi se můžeme reklamací více zabývat a obuv hodnotit. O výsledku budeme zákaznici informovat.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2020 15:29, před rokem

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost na nabídku společnosti reagovat.


Miroslava Březinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.8.2020 19:40, před rokem

Dobrý den, obuv dodám na adresu společnosti.

Reakce společnosti

Publikováno
11.9.2020 08:54, před rokem

Dobrý den,

po zvážení všech okolností byla reklamace přehodnocena ve prospěch zákaznice. Prosíme o informaci zákaznici, může se dostavit do prodejny, ve které reklamaci uplatnila, k jejímu dořešení. Reklamace bude vyřízena zrušením kupní smlouvy.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.9.2020 09:17, před rokem

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku a žádáme ho o potvrzení informace a uzavření případu.


Miroslava Březinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.9.2020 11:26, před rokem

Dobrý den,

děkuji Vám za pomoc při řešení mého problému. Moc děkuji i společnosti Humanic.cz za kladné vyřízení mé reklamace.

S pozdravem Březinová

Reakce společnosti

Publikováno
14.9.2020 08:36, před rokem

Dobrý den,

děkujeme za informaci a žádáme o uzavření této stížnosti.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 08:42, před rokem

Stížnost na základě vyjádření obou stran uzavíráme s dosažením dohody.