Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#44567Vrácení peněz za vstupenky na koncert Scooter

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 22 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.08.2020, před 5 měsíci

Lucie Krátká

Znění stížnosti

Z důvodu koronovirové krize byl koncert skupiny Scooter přesunut z 8.5.2020 na středu 27.1.2021. Jelikož z pracovních důvodu nemohu náhradní termín využít chtěla jsem řešit tuto situaci se společnosti Ticketlive PRO, u které jsem lístky koupila. Jejich odpověď byla cituji : "Důvodem k navrácení částky může být pouze závažný důvod (dovolená, studium v zahraničí, plánovaná operace apod.). Pokud máte podobný závažný důvod, tak prosíme o prokázání potřebnými dokumenty (smlouva, lékařská zpráva atd.). Jinak na vrácení peněz nárok nemám s čímž zásadně nesouhlasím.

Když jsem napsala, že s tímto nesouhlasím a není možné doložit potvrzení ze zaměstnaní (i když jsem toto projednávala se zaměstnavatelem - ten nechápe, proč by měl nějaké instituci vydávat jakékoliv potvrzení). Chtěla jsem najít společnou cestu, bohužel Ticketlive buď reaguje stylem - že napíše pořád to samé, že to jsou podmínky pořadatele a pokud jim napíšete další mail tak nereagují vůbec.

Já koupila lístky u společnosti Ticketlive nikoliv u pořadatele.


Produkt

E-Ticket na koncert Scooter 8.5. 2020 Pardubice


Požadované řešení

Vrácení peněz za vstupenky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2020 09:57, před 5 měsíci

Pokud byla kulturní akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu podmínek, za kterých je poskytováno plnění ze strany společnosti. Jednostranná změna smluvních podmínek je ve smluvním právu v zásadě (tj. až na výjimku, kterou upravuje § 1752 občanského zákoníku) nepřípustná, neboť je v rozporu se základní zásadou smluvního práva pacta sund servanda („smlouvy mají být plněny“). Spotřebitel tedy bude muset zásadně vždy s jednostrannou změnou obsahu závazku souhlasit. Obsahem závazku je i ujednání o místě a času plnění.

Pokud se změnou závazku spotřebitel souhlasit nebude, bude závazek pro nemožnost plnění ze strany pořadatele zrušen a spotřebitel bude mít nárok na vrácení peněžních prostředků, které poskytl pořadateli. Pokud by spotřebitel s přesunutím souhlasil a pořadatel akce mu umožnil účastnit se na základě vstupenky zakoupené původně na jiný termín, je nutné toto právní jednání kvalifikovat jako tzv. novaci. O dohodě o náhradním plnění je vždy lepší si nechat vystavit písemné potvrzení nebo si pořídit jiný důkaz, kterým lze v budoucnosti nárok prokázat.

Rozhodne-li se spotřebitel nabídku nepřijmout, nemusí dodávat pořadateli žádná potvrzení prokazující závažné důvody atp., jak to vyžaduje společnost Ticketlive PRO s.r.o.

V případě, že spotřebitel na změnu obsahu závazku nepřistoupí, má právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2020 15:19, před 5 měsíci

Dobrý den,

dle zákona https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-247?fbclid=IwAR30Tvoqm5zlDtTXp-3iCPsH-oveu5YkNyX1vyS9aV2mmfW18yt0YwdkgII má pořadatel právo na to, aby finanční prostředky za přesunutý termín nevracel. Vstupenky klientů zůstávají v platnosti samozřejmě na náhradní termín události.

Tento pořadatel dokonce nabízí možnost vrácení vstupného při prokázání opravdu závažného důvodu nemožnosti se zúčastnit náhradního termínu.

Děkujeme.


Lucie Krátká

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.9.2020 08:53, před 5 měsíci

Dobrý den,
co se týče náhradního termínu musí s ním souhlasit i druhá strana, pokud to tak není jedná se o jednostrannou změnu podmínek smlouvy. A já s touto změnou nesouhlasím.

Ráda bych tedy znala jméno pořadatele, abych s ním tuto problematiku mohla řešit. Od Vás se člověk nic jiného nedozví, že vrácení peněz není možné bez doložení nějakých potvrzení.

Jak je uváděno výše, pořadatel nemá právo požadovat žádná potvrzení prokazující závažné důvody atp., jak to stále vyžadujete Vy.

Stále trvám na tom, aby mi peníze byly navráceny.
Krátká

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 13:58, před 5 měsíci

Co se týče předmětného zákona, tedy zák. č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, ten stanoví možnost vystavit poukaz oproti žádosti zákazníka. Poukaz musí být vystaven do 1 měsíce od žádosti a od vydání poukazu musí pořadatel nabídnout zákazníkovi náhradní akci s termínem konání do 31. října 2021. Zákon stanoví i další pravidla. Bližší informace lze nalézt v našem článku zde: https://www.dtest.cz/clanek-8093/jak-je-to-s-poukazy-za-zrusene-kulturni-akce.

Není tedy možné bez dalšího přesunout termín, ale musí být dodržen zákonný postup.

Předmětný zákon navíc nabyl účinnosti až 19. 5. 2020, přičemž daný koncert se měl konat 8. 5. 2020, a proto jej nelze na tuto situaci aplikovat.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2020 14:13, před 5 měsíci

Co se týče účinnosti zákona, tak v § 2 zákona č. 247/2020 Sb. je zmíněno, o jaké události se jedná:

Působnost - Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.

V rámci situace koronaviru bylo největší přesouvání a rušení akcí v březnu, dubnu a květnu tohoto roku. Tento zákon by se tedy vztahoval pouze na cca 14 dní z května jakožto z nejhorších měsíců.

Klientovi jsme ani jinou událost pořadatele nestihli nabídnout, neboť se dožadoval vrácení finančních prostředků. Pořadatel této události má i druhou akci - Scooter God Save The Rave Ústí nad Labem konanou dne 31. 01. 2021. Pokud bude klient chtít, můžeme mu jeho vstupenky vyměnit za tento koncert.

Děkujeme

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 17:06, před 5 měsíci

Ust. § 2 sice tuto formulaci uvádí, ale nelze jej použít na situace (zrušení akcí), které nastaly před jeho účinností. Časový úsek použitelnosti zákona je tedy vymezen jeho účinností (19. 5. 2020) a datem 31. 10. 2020. Taková praxe by byla tzv. pravou retroaktivitou, která je v právu obecně nepřípustná. Zákon takový postup ani nepředpokládá a ani nikde neuvádí, že se má vztáhnout na kulturní akce, u nichž došlo ke zrušení ještě před účinností zákona.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat. Vzhledem k tomu, že výše popsané rozpory zde zřejmě nevyřešíme závazně věc zhodnotit může pouze soud, poprosíme, aby věc byla směřována k uzavření stížnosti.


Lucie Krátká

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.9.2020 17:15, před 5 měsíci

Vyjádření k Ticketlive: V mailové korespondenci, kterou jsme spolu vedli (cca 5 vzájemným mailů) jste mne stále odkazovali na doložení potvrzení a ne ke smírčí cestě. Tuto možnost jste nabídli až teď na stránkách DTestu. Vámi navrhovaná alternativa výměny na jiný koncert je pro mne nevyhovující.
Trvám proto na navrácení peněz za tyto lístky. Pokud ani přes tuto možnost jak vyřešit problém smírčí cestou, budu nucena řešit tuto situaci soudní cestou.

DTestu: Děkuji za informace k této problematice od nezávislé strany a děkuji za možnost ochrany spotřebitele.

Krátká

Reakce společnosti

Publikováno
8.9.2020 08:21, před 4 měsíci

Jak jsme již psali několikrát - k navrácení peněz potřebujeme na příkaz pořadatele, se kterým máme sepsanou komisionářskou smlouvu, buď požadované podklady, nebo musíte zapadat do definované skupiny v zák. č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, které se finanční prostředky vrátit mohou.

Pokud s jedním z výše uvedených kroků souhlasíte, napište nám na info@ticketlive.cz a rádi situaci dořešíme. Pokud nesouhlasíte, tak vám stejně vstupenky zůstávají platné na náhradní datum události samozřejmě v plné výši.

Děkujeme.


Lucie Krátká

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.9.2020 09:17, před 4 měsíci

Jak avizuje Ticketlive kontaktovala jsem je dne 8.9.2020 e-mailem. Přistoupila jsem na to, že jsem jim zaslala potvrzení o tom, že splňuji skupinu dle zák. č. 247/2020 Sb.
Od zaslání potvrzení společnost Ticketlive nekomunikuje už druhý den i přes 2 mé urgence. Předtím problém v komunikaci nebyl, to odpovídali hned, když se stále odkazovali na potvrzení či zákon.

Jde vidět, že tato společnost nemá potřebu něco řešit. Ač se několikrát odkazovala na potvrzení, to ji bylo zasláno a od té doby dělá mrtvého brouka.

Stále trvám na navrácení peněžní částky.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.