Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2696
Z toho za letošní rok:385
Stále v řešení:88
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 500 stížnostech.

#44577Vymahanie pohladavky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.08.2020, před měsícem

Oliver Stríž

Znění stížnosti

Chcel som iba 1 mesiac aj tak to stoji za figu ziadne automaticke stahovanie penazi nemilo ma prekvapila suma za nieco co nestoji zanic snazil som sa to zaplatit tych 60,69 eur ale nedalo sa snszim sa to zaplatit ale nejavia ochotu pomoct na vymahanie su majstri
neviem ci sa mi toaj podari


Produkt

Bolo to clenstvo ale oba na jeden mesiac


Požadované řešení

Chcem sa tohoto zbavit cim skôr a pokiaľ je to mozne aby ma to nestalo nič alebo len polovicu čert to ber jednoducho sa mi to nedari zaplatit a uz ani nechcem neviem co mam robiť


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2020 13:26, před měsícem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud závazek zanikl uplynutím původně sjednané doby a přesto společnost spotřebiteli nevrátí peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod se zánikem závazku odpadl). V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
28.8.2020 14:06, před 29 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Oliver Stríž

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.8.2020 03:20, před 29 dny

Dobrý trvaju na zaplateni pohladavky nie som chotny platit za niečo čo s nevyuzil potrebujem pomoc ďakujem

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2020 15:02, před 24 dny

Spotřebiteli doporučujeme provést postup popsaný výše. Zároveň uvádíme, že i když jsme se setkali s velkým množstvím spotřebitelů, kteří měli se společností potíže obdobného charakteru, ještě jsme ani v jednom případě nezaznamenali, že by společnost přistoupila k vymáhání sporného poplatku prostřednictvím soudního řízení a následně exekuce. Vymáhání exekuční cestou přitom není možné bez pravomocného rozsudku a o soudním řízení by byl spotřebitel informován a mohl by v něm uplatnit veškeré námitky.

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.