Společnost


ZAREN - Noemus, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#44618Vrácení zboží - jiná kvalita

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.08.2020, před rokem

Marie Lukášová

Znění stížnosti

Při předváděčce měla paní matraci opravdu měkkou, ale zakoupená matrace je tvrdá, i když jsem dodržela popis prací od předváděčky. Místo spokojenosti jsem z ní celá rozlámaná. Matraci posílám zpět a očekávám navrácení zaplacené částky. Lukášová


Produkt

Matrace/2018 DREAMSY 3D orthopedic 90x200


Požadované řešení

Očekávám navrácení zaplacené částky 12.500,- Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2020 09:00, před rokem

Dle ustanovení § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy věc převzal, měla tato věc sjednané vlastnosti. Dále prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze. V případě zaslání zboží z jiného materiálu či v jiném provedení se jedná o vadu věci. Pokud se tato vada projeví do 6 měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To, že tomu tak nebylo, prokazuje prodávající.

V souladu s ustanovením § 2169 občanského zákoníku má (vzhledem k povaze vady) spotřebitel má právo v rámci uplatněné reklamace požadovat dle primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel v případě, že reklamace není řádně vyřízena, právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající odmítá přijmout reklamaci zboží, u kterého záruční doba ještě neuplynula, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.9.2020 09:15, před rokem

Dobrý den,
dne 27.8.2020 ráno jsme dostali od paní Lukášové e-mail se žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Chvíli na to jsme obdrželi z dTestu upozornění na stížnost paní Lukášové. Ve stejný den jsme paní Lukášové odpověděli s postupem vrácení zboží. Druhý den nám matraci přivezla Česká pošta - paní Lukášová ji poslala sama zpět k nám na firmu. Dne 31.8.2020 jsme paní Lukášové vrátili peníze zpět na její účet.Celá záležitost je tak z naší strany uzavřená.

Pavel Novák, jednatel společnosti


Marie Lukášová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.9.2020 12:33, před rokem

ANO, společnost dobropis zaslala a dne 31.8.2020 přišel na účet. Celou stížnost považuji za vyřízenou. Lukášová