Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:418
Z toho za letošní rok:44
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 167 stížnostech.

#44643Zamítnutá reklamace vozu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

19 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.08.2020, před 29 dny

Kristina Novotná

Znění stížnosti

Dobrý den, obracím se na Vás se stížností na výsledek reklamace vozu.
Vůz zn. Mazda CX5 jsem u společnosti AAA auto zakoupila za 276559kč dne 6.5.2020. Po necelých 3.měsících provozu se ve voze rozsvítila kontrolka pravidelného servisu. Vůz jsem tedy odvezla do autorizovaného servisu k prohlídce. Zde jsem se dozvěděla, že vůz nedoporučují k další jízdě z důvodu diagnostikovaného zacpaného sání,doporučují detailnější kontrolu,zda nebyla poškozena vačková hřídel,turbodmychadlo či vstřikovače,zjistili neodborné zapojení světel denního svícení- konektory zaslepené silikonem se volně povalují v motorové části,špatné ložisko,hluk ze sloupku řízení. Cenová nabídka opravy ze servisu je 25962kč bez práce. Automobil jsem tedy reklamovala 13.8.2020 s protokolem ze servisu. Výsledek této reklamace je její zamítnutí s tím, že se jedná o ojetý vůz a se stavem jsem byla při koupi seznámena. V předávacím protokolu,který jsem obdržela při koupi vozu nejsou tyto závady uvedeny a já při koupi nebyla schopná je odhalit. Nabídka AAA auto je částka 7000kč splatná do 17.9.2020 při doložení faktury ze servisu,že jsem vůz nechala na svoje náklady opravit. S tímto výsledkem zásadně nesouhlasím,žádala jsem opravu vozu na náklady AAA auto či vrácení peněz.Pokud bych byla seznámena s faktem, že je potřeba provést opravy v řádech desetiticíců nikdy bych vůz nekoupila.
Děkuji za pomoc při řešení či radu jak postupovat dále


Produkt

Mazda CX5


Požadované řešení

Chtěla bych opravu vozu na náklady AAA auto


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2020 12:54, před 29 dny

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Pokud bude reklamace zamítnuta, doporučujeme vyzvat autobazar k podání odůvodnění, proč reklamaci neuznal. Bude-li autobazar argumentovat, že spotřebitel před koupí o vadě věděl, musí kupující na základě smlouvy prokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není a že prodejce neprokázal, že kupující o vadě věděl. Bude-li argumentovat tím, že vada vznikla běžným opotřebením, pak lze požadovat prokázání této skutečnosti. Pokud má autobazar takové vyjádření ze servisu, může spotřebitel toto vyjádření servisu rozporovat vyjádřením znalce. Jak k vadě došlo by v případě sporu musel prokázat soudní znalec, je vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu vozidla. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel také právo na proplacení nákladů, které musel v souvislosti s uplatněním reklamace vynaložit (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Pokud bude trvat autobazar na zamítnutí reklamace, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
16.9.2020 16:45, před 10 dny

Vážená paní Novotná,
Vaši záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Kolegové Vám zasílali nabídku adekvátní nutné opravě (kterou nemusí vykonat autorizovaný servis). Společnost trvá na původním výsledku reklamace.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Kristina Novotná

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.9.2020 23:17, před 10 dny

Hodnocení: