Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:68
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44694Nedodání ústních roušek - balení po 50ks, cena 30kč/ks

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2020, před měsícem

Zdeněk GRABNER

Znění stížnosti

Dne 17.3.2020 v 16:19 jste mi potvrdili objednávku č. 20200317127(variabilní symbol) ústních roušek - balení po 50ks, cena 30kč/ks.Celkem za 1625,-Kč. Téhož dne jsem Vám zaslal peníze na Váš účet, ale roušky do dnes nikde.
Kdy budou roušky dodány, nebo do kdy vrátíte zaplacený obnos.

Předem děkuji za kladné vyřízení. Zdeněk Grabner


Produkt

číslo objednávky - 20200317127


Požadované řešení

Dodat roušky, nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2020 13:56, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.10.2020 12:19, před 16 dny

Podnikatel nevyužil možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.