Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:134
Z toho za letošní rok:61
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44703Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2020, před měsícem

Emilie Hanyšová

Znění stížnosti

Přikládám objednávku, kterou "iCell.cz" přijala, já zaplatila převodem na příslušný jejich účet, ale zboží mě nebylo doposud doručeno. Nereagují ani na písemný dotaz, ani telefonicky (údajně č.t.neexistuje.)

OBJEDNÁVKA NA ICELL.CZ
Vážený zákazníku,
Vaši objednávku jsme v pořádku přijali.

Kód objednávky: 1019015912
Datum: 22.8.2020

Celkovou částku zašlete na náš účet s těmito údaji:

Číslo účtu: 1771430011/3030
Variabilní symbol platby: 1019015912


Produkt

Jedná se o částku 278,-Kč na Flipové peněženkové pouzdro pro Lenovo K6-modré 6907


Požadované řešení

Prosím o vrácení peněz zpět na můj účet!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 11:13, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.10.2020 13:59, před 19 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.