Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:147
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#44714Neuznaná reklamace notebooku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.09.2020, před měsícem

Jiří Skořepa

Znění stížnosti

Dobrý den. Již 5x jsme reklamaovali před vánoci zakoupený notebook HP Pavillon 15-rb056nc. První reklamace uznány, pak již vždy vráceno jako bezchybné (protokoly máme). Údajně přehráli software. Notebook je pomalý, byť v něm není nic nainstalované, chová se jako několik let starý pc, prodejci jsem i nahrál na plochu, jak se pc chová. Na prodejně uznali, že se pc chová nestandardně, reaguje pomalu, ale říkali, že záleží na servisním středisku. To nám dokonce v jedné neuznané reklamaci dodalo pc tak, že tam nebyla nabíječka. Notebook jsme již reklamovali 5x, nyní je opět u prodejce připravené k vyzvednutí jako "bezchybné". Byl to dárek k vánocům, který jsme téměř nikdy nepoužili, bohužel. Vzhledem k tomu, že s prodejcem není řeč a odvolává se na slovenské servisní středisko, rádi bychom odstoupili od smlouvy, ale v podstatě nevíme jak, neboť prodejce neustále pc vrací s tím,že je buď opraven či je bezchybný. V takovýto produkt již nemáme důvěru a chce od smlouvy odstoupit, neboť výrobek nesplňuje elementární vlastnosti takovéhoto zařízení. Děkuji, s pozdravy J. Skořepa


Produkt

Notebook HP Pavillon 15-rb056nc, zakoupen nový v prodejně Datart v Novém Boru


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2020 09:33, před měsícem

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Pokud by neuznal prodávající reklamaci, je třeba před odstoupením od smlouvy pro opětovný výskyt vady nutné tuto reklamaci rozporovat. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně (zde i z důvodu opětovného výskytu vady), což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2020 09:47, před 17 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.