Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#44728Nárok na uznání reklamace potažmo zamítnutí reklamace na základě továrního nastavení herní konzole v servisu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 23 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.09.2020, před 3 měsíci

Josef Wild

Znění stížnosti

Dobrý den, prosím o radu. Zakoupil jsem herní konzoli která přestala plnit svojí funkci.V rámci obchodu kde jsem ji koupil byla odeslána do smluvního servisu prodejny. Po necelých 30 dnech se vrátila zpět na prodejnu s tím že bylo provedeno pouze zátěžové testování konzole a právě z tohoto důvodu toto není bráno jako oprava zboží a ani jako servisní zákrok a tudíž mi tak tímto byla reklamace zamítnuta a byla neuznaná. Toto se opakovalo ještě jednou opět servis v ČR a poté opět třetí odeslání přímo na hlavní servis do Německa,konzole pak byla funkční,bohužel ale opět pro mě, stejný verdikt,tentokrát uvedení do továrního nastavení a dle vyjádření se nejednalo o závadu,tedy není to závada a tedy reklamace neuznána a zamítnuta.Nyní opět konzole nefunkční.Je toto prosím správně? Může servis z důvodu že se jedná jen o uvedení do stavu továrního nastavení pořád do nekonečna vracet a od celého problému se distancovat? Takto pak není možné docílit 3x po sobě jdoucích reklamací závady.

Děkuji


Produkt

Herní konzole Xbox One X


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení hotovosti za zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2020 09:15, před měsícem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu shodně Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005 nebo Městský soud v Praze sp. zn. 11 Co 438/2001). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.