Společnost


Borotrend d.o.o

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44806Špatné zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.09.2020, před 3 měsíci

Simona Had Povolna

Znění stížnosti

Na základě reklamy jsem si objednala zboží, které absolutně neodpovídá realitě. Píší, že zboží je možno vrátit a peníze poslat zpět na účet. Avšak není kam zboží poslat.
Adresa, telefon chybí a na e-maily neodpovídají.
Objednávka [FVSCZ]2186. Děkuji S.H.P.


Produkt

[FVSCZ]2186 - KOBEREC, NEKVALITNÍ ZBOŽÍ, NEPRAVDIVÉ INFORMACE


Požadované řešení

Vrácení peněz. Uvedení adresy, kam nekvalitní zboží vrátit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.9.2020 00:45, před 3 měsíci

Bylo-li zboží zakoupeno na dálku, má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. O tomto lze prodávajícího vyrozumět např. skrze kontaktní e-mail: info@tibushop.com.

V návaznosti na to má prodávající povinnost dle ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval (adresa společnosti: Habatova 20, 1236 Trzin, Kamnik, Slovninsko).

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § ustanovení 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu. Více na: https://www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud lhůta pro odstoupení od smlouvy již uplynula, je výrobek za předpokladu, že nesplňuje sjednanou jakost, možné reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího, protože on za bezvadnost zboží odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci v kterékoli své prodejně se shodným sortimentem prodávaného zboží. V případě, že nemá takové obchodní prostory, lze reklamaci směřovat na adresu jeho sídla nebo místa podnikání. Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.10.2020 12:01, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.