Společnost


Travel Planet s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#44827Vrácení uhrazené zálohy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.09.2020, před 3 lety

Lenka Rakouská

Znění stížnosti

V únoru 2020 jsme s cestovní kanceláří Travel Planet s.r.o. uzavřeli prostřednictvím agentury Rakouská Lenka, cestovní smlouvu na zájezd na Krétu s odletem 15.9.-22.9.2020 celkem 4 dospělé osoby.
13.7. jsme se rozhodli od smlouvy odstoupit a v tu chvíli jsme zjistili, že společnost nezvedá telefony, nereaguje na maily, kancelář již neexistuje. Odstoupení od smlouvy poslané doporučeně se vrátilo. Již jsme kontaktovali živnostenský úřad a ČOI.
Chceme vrátit uhrazené zálohy. Jedná se o celkovou částku pro 4 osoby 20 000.


Produkt

Zájezd na Krétu 15.9.-22.9.2020 pro 4 dospělé osoby


Požadované řešení

Chceme vrátit uhrazené prostředky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2020 09:49, před 3 lety

V souladu s ustanovením § 2536a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy.

Pokud společnost tyto platby v této lhůtě nevrátila, doporučujeme spotřebiteli vyzvat společnost ve formě doporučeného dopisu, popř. tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)]. Sídlo společnosti je na adrese Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2020 16:22, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.