Společnost


Viralio s.r.o.

Počet nahlášených stížností:105
Z toho za letošní rok:104
Stále v řešení:38
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#44890Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2020, před měsícem

Pavlína Pražáková

Znění stížnosti

Zaplatila jsem ochranné roušky v hodnotě 1800Kč (19.8.2020) a zboží nedodali,25.8. po mém vyzvání ještě odepsali,s tím že čekají na zhotovení mnou vybraných vzorů (hráli na čas)....,4.9.jsem žádala,aby mi vrátili peníze zpět na účet,ale už se neozvali,ani po opětovném požádání,9.9.jsem jsem využila telef.čísla,výsledek?!,jen hlasová schránka,a to s tím,že je již zaplněná.


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2020 14:13, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2020 08:24, před měsícem

Spotřebitelka doplnila svoji stížnost následujícím způsobem:

Jen bych chtěla doplnit poznámkou, že zboží bylo inzerováno jako zboží skladem, nikoli jako zboží skladem u dodavatele.

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby reagovala za účelem vyřešení problému.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 14:58, před měsícem

Spotřebitelka znovu doplnila svoji stížnost následujícím způsobem:

"Má stížnost z 9.9.2020 je již vyřešena.
Ochranné roušky mi byly v pořádku dodány dne11.9.2020."

Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.