Společnost


HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:91
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#44892Problémy s reklamací

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2020, před rokem

Hana Snopková

Znění stížnosti

Koncem července 2020 jse reklamovala tablet Lenovo Yoga u prodejce, měl více vad funkčnosti, hodně se přehříval, sekal, sám mazal data, ukazoval chybně nabitou baterii (300%), špatná komunikace s uložištěm.
Tablet se mi vrátil podle servisu plně funkční, na opravu šel přístroj 2 dny, z opravy dva týdny a mezitím skončila záruční doba (16.8.2020).
Měla jsem pochybnosti ke smyslu opravy stylem tovární nastavení a reinstalace OS, ale oni jsou tam odborníci a já laik a mohli udělat něco, co jsme v domácích podmínkách nebyli schopni.
Tohle je druhý tablet v pořadí, první jsme reklamovali a při prvním připojení na nabíječku po reklamaci doslova explodoval (byl pojištěn na náhodné rozbití, proto druhý), takže jsem si první připojení na nabíječku natáčela. Za ten necelý týden, co byl doma, se ukázalo, že na funkčnosti se nic nezměnilo, jen je schopen ukazovat i více než 300% baterie a šel zpět jako reklamace záruční opravy. Servis chce opravu zaplatit, já chci opravu v záruční době, protože jsem to původně poslala včas.
Poslední komunikace mezi mnou a servisem proběhla takto:

Dobrý den,

dne 4.9. 2020 15:59 Vám byla odeslána reakce na opravu tabletu Vám a panu Čestickénu (od toho mám automatickou odpověďa potvrzení o přečtení, od Vás nikoli) v tomto znění :

Dobrý den,
na konci července jsme reklamovali tablet, který se přehříval, ukazoval vadné nabití baterie (300%), sám mazal data. Oprava měla být provedena mezi 4.8. a 6.8.2020, a to: Obnovení bezvadné funkce vyžaduje resetování softwaru přístroje a jeho novou instalaci. Nepovažuji to za záměr, ale tablet na opravu putova dva pracovní dny, z opravy dva týdny. Současná reklamace se netýká přístroje jako takového, ale záruční opravy, která byla na něm vykonána v termínu 4.-6.8.2020 a po které byl přístroj bezvadně funkční. Ještě jedna věc, nepožadovala jsem foto přístroje, ale baterie, protože už při prvním zadání reklamace bylo zřejmé, že tam bude problém.

Po necelém týdnu testování to bylo vráceno, protože přeinstalování softwaru nevedlo k odstranění závady.

S pozdravem
Hana Snopková

Doba na zpětnou reakci se mi zdála dlouhá, takže dnes bych se Vám nejspíše ozvala sama, protože jste mi sami nedali moc prostoru na vyjádření. Vzhledem k tomu, že se jedná o reklamaci předešlé reklamace, trvám na opravě v záruční době, protože původní reklamace byla podána včas a servis ji neprovedl ke spokojenosti zákazníka, tj. přístroj není podle sdělení servisu plně funkční. Protože mi nebyla dodána po opravě původní nabíječka, ale jiná, žádám o navrácení původní nabíječky k přístroji.


S pozdravem
Hana Snopková


Produkt

Tablet Lenovo Yoga model:ZA0K0036CZ, ser. číslo:HGAG3T3J


Požadované řešení

Oprava tabletu Lenovo Yoga, navrácení původní nabíječky, byla označená bílou barvou, používaná jen na ten tablet a téměř neměla vůli při připojení tabletu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2020 09:50, před rokem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu shodně Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005 nebo Městský soud v Praze sp. zn. 11 Co 438/2001). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

K běhu zákonné záruční doby dodáváme, že máme za to, že uplatněním nároků z vadného plnění v rámci reklamačního řízení se zákonná záruční doba staví. Tento závěr dovozujeme z § 1922 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ke stejnému závěru došla i komentářová literatura. To znamená, že zákonná záruční doba se zastaví v momentě, kdy byla spotřebitelem v rámci reklamačního řízení uplatněna práva z vadného plnění, přičemž reklamace byla přijata. To má za následek zejm. to, že po vrácení výrobku z reklamačního řízení běží zákonná záruční doba nikoliv znovu od počátku, ale od momentu, kdy skončila - tedy od momentu uplatnění práva z vadného plnění. Jinými slovy, byla-li vada uplatněna např. 12 měsíců (z celkových 24) po převzetí a reklamace byla po 20 dnech kladně vyřízena, běží zákonná záruční doba dalších 12 měsíců a 20 dní.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2020 22:06, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.