Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44937Doba doručení otřesný

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2020, před rokem

Radek Labudík

Znění stížnosti

Měli doručovat 10.9 při volání v 9:35 zásilka nepřevzatá k rozvozu důvod prý pozdní dodání od Alzy ale ta mi řekla že dodali včas dnes 11:9 info zásilka převzata k rozvozu ve 11:58 doprdele takže když vyjíždí až ve 12:00 tak ji mohl v klidu doručit tak jak měl a za co jsem si zaplatil.


Produkt

Diagnostika auta


Požadované řešení

Vrácení poplatku za dopravu a sníženou cenu za zboží jelikož se mi díky ní prodloužila doba opravy auta o víkend a někdo to platit bude že


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2020 15:10, před rokem

Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Co se týká náhrady škody, dle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Upozorňujeme však, že dle § 1925 občanského zákoníku platí, že čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění (tj. v reklamačním řízení), toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (tj. např. z titulu náhrady škody).

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2020 14:57, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.