Společnost


Borotrend d.o.o

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44944Dodáno jiné zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2020, před 2 měsíci

Martin Zanvit

Znění stížnosti

Dobrý den,
na základě reklamy jsem objednal u FunVIKI koberec s iluzí víru ve velikosti cca 160x160 cm,který je stále nabízen ! Za cenu 720,-Kč vč.dodání.Po zaplacení,Místo slíbeného koberce mi byla dodána rohožka 40x40cm za 720,-Kč.! Okamžitě jsem několikrát reagoval mailem i zprávou Messengeru a žádal nápravu a zaslání reklamačního LISTU S ČÍSLEM,TAK JAK MI BYLO ŘEČENO ZÁSILKOVNOU,nikdo nereaguje!Prosím o pomoc při řešení této situace,věřím,že došlo k nedopatření ze strany dodavatele a celou věc kladně vyřídí.
Děkuji za odpověď
Martin Zanvit


Produkt

dodáno jiné zboží, než bylo objednáno


Požadované řešení

Prosím o dodání zboží dle objednávky v řádné velikosti a ceny. Pokud není možno dodat produkt, žádám o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 14:38, před 2 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V řešené věci se jedná o vadu ve smyslu § 2161 odst. 1 písm. a), d), popř. i písm. b) zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Vyplnění speciálního reklamačního listu není pro řádné uplatnění reklamace nutné. Jediné požadavky na právní jednání, kterým jsou uplatňovány nároky z vadného plnění (reklamace), je určitost a srozumitelnost, označení reklamovaného zboží, označení vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a důkaz o zakoupení zboží u prodejce (výpis z účtu, doklad o koupi atd.).

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2020 22:31, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.