Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:376
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:30
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44958Stržení peněz z účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2020, před rokem

Miroslav Kubík

Znění stížnosti

Dobrý den,

registroval jsem se na seznamce pouzejednanoc.cz bez v.i.p. členství a asi za 10 dnů mně bylo z účtu strženo 996,- kč aniž bych na seznamce vyplňoval mé číslo účtu nebo byl na seznamce nějak aktivní. Bohužel e-maily o potvrzení registrace apod. jsem vymazal a vypověděl jsem smlouvu až asi po 16 dnech po registraci. Výpověď jsem poslal faxem a pro jistotu i e-mailem, ale nejsem si jistý, že mně smlouvu opravdu ukončí. Jak mám prosím dále postupovat? Mám si u banky zablokovat číslo účtu z kterého mi byly pěníze strženy? Bojím se totiž, že po nějaké době by po mně mohli dlužnou částku vymáhat. Děkuji za odpověď


Požadované řešení

Chtěl bych radu ohledně zablokování účtu a jestli po mně za nějakou dobu nemůže společnost dlužnou částku vymáhat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 10:25, před rokem

Ačkoliv to v obsahu stížnosti není explicitně uvedeno, vycházíme při řešení stížnosti z toho, že se jedná o tzv. automatickou prolongaci [tj. situace, kdy je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků].

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. To znamená, že není-li spotřebitel upozorněn na možnost automatického prodloužení smluvního vztahu ve smlouvě samotné, ale pouze v obchodních podmínkách, není toto prodloužení vůči němu účinné.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně (k řádnému informování viz též odst. 2 tohoto vyjádření) neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána. Pokud byly spotřebiteli již účtovány neoprávněně nějaké poplatky (tj. v souvislosti s prolongovaným členstvím), rovněž by měl společnost vyzvat k jejich navrácení.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Tím, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná.

Pokud již spotřebitel závazek v minulosti vypověděl, stačí společnosti zaslat údaje tuto skutečnost prokazující (kopii e-mailu atd.).

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem. Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: +41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 BernEidgenössisches

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2020 22:27, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.