Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:422
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44978neopravnene strhavani penez z meho učtu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
14.09.2020, před 6 dny

Robert Gvozdiak

Znění stížnosti

neopravnene strhavani penez z meho učtu mesíčne do 500kč ikdyž si to nepřeji a nevyužívam tuhle stranku,ani nevím co to je za společnost


Požadované řešení

Chci vratit peníze a to za minimalne 6 měsicu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 20:44, před 6 dny

Společnost Dateyard, AG je zahraničním subjektem, který provozuje síť internetových seznamek. Pokud spotřebitel neuzavřel se společností žádný závazkový vztah, není společnost oprávněna účtovat si jakékoliv poplatky.

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek neexistuje a ani nikdy neexistoval, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. O tomto by měl spotřebitel společnost neprodleně informovat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za případné vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Pokud spotřebitel nevstoupil se společností do žádného závazkového vztahu, získala by společnost majetkový prospěch bez právního důvodu. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost vrátit bezdůvodné obohacení bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Společnost je proto vhodné vyzvat k vydání bezdůvodného obohacení.

Nevrátí-li společnost spotřebiteli částku rovnající se bezdůvodnému obohacení, je možné ji vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: 41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 BernEidgenössisches

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.