Společnost


Invia.cz, a.s.

Počet nahlášených stížností:68
Z toho za letošní rok:44
Stále v řešení:29
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44981Nekalé praktiky cestovní kanceláře Invia (zájezd od Pantour)

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.09.2020, před 6 dny

Radek Hudík

Znění stížnosti

1.4.2020 jsem se obrátil na cestovní agenturu Invia.cz a.s. s žádostí o zrušení zájezdu z důvodu pandemie covid 19 a místo toho vystavení voucheru na sezónu 2021, bylo mi odepsáno, že voucher zajistí. Následně po opětovných urgencích mi byl poukaz nakonec 24.7. 2020 vystaven s datem platnosti do 31.10.2020. Na dotaz, proč mi nebyl vystaven lex voucher mi bylo odpovězeno, že jsem zájezd zrušil sám. „Donucen okolnostmi“ (krátkou platností voucheru, apod.) jsem se rozhodl vycestovat ještě o prázdninách tohoto roku. Našel jsem zájezd, prověřil u CK Pantour jeho dostupnost, podepsal elektronicky smlouvu, uhradil doplatek ve výši 21. 750,- dne 17.8.2020 v 16:04 a 18.8.2020 ve 12:18 mi telefonovala Invie s informací, že zájezd byl zrušen z důvodu - hotel vyhlásil stop stav. Hned mne napadlo, že se z jejich strany jedná o vylákání peněz od klienta. A to i s ohledem na to, že je okamžitě nevrátili. Přesto, že neměli čas je někam dále předat, peníze mi nebyly k dnešnímu dni 14.9.2020 vráceny.
Já jsem poukaz v hodnotě 28.190,- již uplatnil 17.8.2020, ke zrušení zájezdu došlo ze strany cestovní kanceláře !!! Já jsem vycestovat chtěl a zájezd v plné výši uhradil i s uplatněním poukazu. Celkové finanční prostředky ve výši 49.940,- mi tedy mají být vráceny, ale cestovní agentura mi tvrdí, že poukaz i nadále platí do 31.10.2020. Připadá mi, že CK Pantour dělá vše, aby poukaz propadl.


Produkt

zájezd ID Korfu 7157143


Požadované řešení

Navrácení finančních prostředků.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 21:52, před 6 dny

Z obsahu stížnosti vyplývá, že:
- nejprve došlo k odstoupení ze strany spotřebitele, přičemž není zjevné, zda tomu tak bylo z důvodu mimořádných okolností či nikoliv. Pokud by se kupř. zájezd konal v termínu, kdy bylo v době odstoupení od smlouvy o zájezdu jasné, že nebude možné do dané destinace vycestovat, a spotřebitel by za těchto okolností odstoupil, jednalo by se o odstoupení z důvodu mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, tedy o odstoupení v režimu § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V tomto režimu má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny nepokrácené o odstupné. Forma by v souladu se zákonem 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (lex voucher), byla buď ve formě peněžních prostředků, anebo ve formě voucheru s platností do 31. srpna 2021. Pokud by k odstoupení nedošlo z důvodu mimořádné okolnosti (např. opak výše uvedené modelové situace), pak spotřebitel může od smlouvy rovněž odstoupit, avšak pořadatel má nárok na odstupné, a to v předem sjednané výši. Lex voucher se na tuto situaci nepoužije, neboť se nejedná o odstoupení z důvodu mimořádné okolnosti. V této situaci by bylo nabídnutí voucheru s platností do 31. října 2020 možné; šlo by však o dohodu (spotřebitel by musel voucher dobrovolně přijmout) a pořadatel cestovní kanceláře by musel spotřebitele zřetelně a jasně poučit o vlastnostech voucheru a o právu spotřebitele tento voucher odmítnou a požadovat kupní cenu pokrácenou o odstupné. Pokud by k tomu nedošlo, mohl by spotřebitel namítat, že byl uveden v omyl, a proto je uzavřená smlouva (resp. novace) v souladu s § 583 občanského zákoníku neplatná.

- dále věc pokračovala tak, že si spotřebitel na poskytnutý voucher vybral zájezd, přičemž částku nepokrytou voucherem doplatil. Následně došlo k odstoupení od smlouvy v režimu § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku (tj. odstoupení ze strany pořadatele z důvodu mimořádné okolnosti v místě pobytu či cesty). V takovém případě pořadatel vrací spotřebiteli celou kupní cenu zájezdu [nepokrácenou o odstupné (storno poplatky)]. Lex voucher, dle kterého by bylo možné spotřebiteli nabídnout voucher namísto peněžních prostředků, se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, a to v souladu s § 2 lex voucher. Působnost lex voucher pro danou věc, kdy se jedná o zájezd konaný v říjnu, tedy není dána. Společnost tím pádem nemá zákonné zmocnění k tomu, aby spotřebiteli proti jeho vůli vnutila voucher namísto peněžních prostředků v případě zrušeného náhradního zájezdu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.