Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:267
Z toho za letošní rok:67
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#44982Neoprávně inkaso z účtu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.09.2020, před 6 dny

vlastimil Mytiska

Znění stížnosti

V průběhu květn r.r. jsem se registroval na seznamce Free rande, spoplatkem 499kč za 1 měsíc režimu vip členství. K zamezení dalších podobných plateb jsem tentýž měsíc požádal o smazání profilu a ukončení členství. Jelikož se platby měsíčně opakovaly , opětovně jsem žádost opakoval, onkrétně 12.7., napoasld 22.8., přičemž žýádoasti odeslané emailem se vracely jako nedoručitelné a platby pokračovaly, poaslední dnes.tj 14.9. To vždy formou "platba kartou", tak jak byla peroveden zcela první platba při registraci.
Platby prakticky nelze zastavit, nebot majitele ůčtu nelze reálně kontaktovat atd.samozřejmě, že vynulováním limitu na platbu kartou se věc nevyřeší a řešení nenacházím. Děkujičíslo mého účtu a příp. Další informace sdělím dle potřeby.
VLASTIMIL.MYTISKA


Požadované řešení

dosáhnout zastavení plateb, neboť jsou zcela nesmyslné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2020 16:21, před 5 dny

Pokud spotřebitel smlouvu vypověděl (případně se ji pokoušel vypovědět, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno), nemohlo dojít k prodloužení smlouvy, tudíž společnost rovněž neměla právní důvod, na základě kterého by mohla od spotřebitele přijmout peněžní prostředky. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.