Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#44985Obstrukce při odstoupení od smlouvy s CVŘ a vypovězení plné moci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 14 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.09.2020, před 8 měsíci

Petr Moravčík

Znění stížnosti

Formou podomního prodeje moje drahá polovička 23.1.2019 uzavřela nevýhodnou smlouvu za nátlakových podmínek se společnost CVŘ. Pánové se telefonicky ohlásili s tím, že jdou kontrolovat elektroměr. Žena nevěděla, otevřela a nakonec bohužel podepsala. Nebyla informována o možnosti zrušení smlouvy do 14 dní ode dne uzavření, což je klamné opomenutí a nekalá obchodní praktika dle z. o ochraně spotřebitele.

Poslali jsme 25.07.2020 doporučeně odvolání plné moci a odstoupení od smluv. Pro jistotu jsme poslali tuto informaci společnosti i emailem. Požádali jsme CVŘ o písemné potvrzení o doručení a písemné potvrzení o ukončení smluv. Nicméně jsme neobdrželi žádnou odpověď.


Produkt

Přihláška k výběrovému řízení a plná moc k výběru nového dodavatele energií


Požadované řešení

Rád bych vás požádal o pomoc při řešení tohoto problému, kdy bych rád měl jistotu zrušené plné moci a také odstoupení od smlouvy. Rádi bychom se také vrátili k původnímu dodavateli energií.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2020 16:25, před 7 měsíci

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Jestliže spotřebitel zaslal odstoupení od smlouvy v dané lhůtě, doporučujeme mu, aby si uchoval veškerou dokumentaci, která tuto skutečnost prokazuje. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, takže společnost není povinna spotřebiteli odpovídat nebo mu dojití jeho projevu vůle (odstoupení) jinak potvrzovat, ačkoliv odpověď spotřebiteli považujeme za projev slušnosti a profesionality daného podnikatele.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence (=dodavatelů).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2021 14:27, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.