Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#45030Nedostatečné a pozdní plnění z povinného ručení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

29 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2020, před 2 měsíci

Ladislava Havlová

Znění stížnosti

1. Jako poškozené mi neposkytli vozidlo v době, kdy byla řešena nehoda způsobená jejich klientem a pak jejich likvidátorem uznaná jako totální škoda. O půjčení vozidla jsem si několikrát volala, ale přehazoval si mě pán z pojišťovny a pak jejich smluvní pojišťovna a nakonec vozidlo neposkytli, stále se na něco vymlouvali.
2. Vozidlo mám stále po měsíci nepojízdné a dostala jsem po více jak 3 týdnech směšnou částku jako odškodnění. Udělali si nějaký odhad a odečetli kolik by stály zbytky auta a tím se mnou byli hotoví.
3. Na email (takto se mnou celou dobu komunikovali) nereagují. Tam jsem jim vše vypsala a i napsala, že nesouhlasím s částkou, kterou mi vyplatili. A požaduji vyšší odškodnění z důvodu zakoupení vozu s odpovídajícím stavem vozidla jako před nehodou.
4. Na otázky tipu, jak tedy mám za tu směšnou částku auto opravit nebo koupit jiné, mi bylo sděleno, že si to mohu dát do servisu, ale více peněz nedostanu, zbytek si doplatím. To samé i na zapůjčení auta v jiné než jimi autorizované půjčovně.
5. Závěrem chci napsat, že jsem invalidní důchodce, který je závislý na vozidle. Můj pohyb je omezen a chodím jen s opěrnými hůlkami. Nechápu tedy jednání pojišťovny, kdy jsem očekávala, že každý občan této republiky si platí řádně povinné ručení v domění, že případně, když způsobí nehodu, bude dotyčný odškodněn tak jak má být a ne jen tabulkově a sbohem. Udělej si to sám jak chceš. Za nehodu jsem nemohla, doložím i papírem od policie.
6. Jedná se o auto Ford Galaxy, které bylo loni servisované a v úplném pořádku včetně nových pneumatik atd.. Pojišťovna odhadla cenu tohoto vozu v plné výbavě za 52.000,-, aukcí snížila cenu na 23.300,- Kč, které jsem obdržela po více jak 3 týdnech od nehody. Auto svépomocí neopravím a za tuto cenu ani shodné auto nekoupím.


Produkt

Povinné ručenní - plnění mě jako poškozené


Požadované řešení

Částku navýšit minimálně o 10-20 tisíc, nebo nechat opravit a dát auto do původního stavu na náklady pojišťovny. Nemám zájem auto, které mi vyhovuje prodat, když bylo v bezvadném stavu a koupit si další šrot za těch pár peněz, co mi poslali. A opět servisovat atd...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2020 11:01, před měsícem

Pokud spotřebitel nesouhlasí se stanovením ceny vozidla určené likvidátorem, má možnost ji rozporovat. Spotřebitel má možnost namítat nesprávnost odhadu takovým způsobem, že sám provede průzkum trhu, aby zjistil, za kolik se obdobné vozidlo prodává, resp. prodávalo v době nehody. V případě, že je takový postup neúspěšný, je na místě obrátit se na soudního znalce, který určí cenu vozidla před nehodou. Seznam znalců je možné nalézt na www.justice.cz. nebo https://www.dtest.cz/soudni-znalci. Cena ve znaleckém posudku bude pravděpodobně vyšší než cena, kterou přiznala pojišťovna. Pojišťovna hradí ze zákona skutečně vzniklou škodu, tedy v případě totální škody to znamená odhadní cenu vozidla před havárií. Pojišťovna ale cenu vozidla určuje na základě svých interních tabulek, které jsou často vzdálené realitě a které v mnoha případech určují cenu vozidla před havárií nižší, než ve skutečnosti byla.

V případě totální škody na vozidle je nutné dále zohlednit tzv. princip plného odškodnění, jak uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu se sp. zn. II. ÚS 155/16. Dle Ústavního soudu se skutečnou škodou rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Tato náprava může být zjednaná třeba i koupí srovnatelného osobního automobilu poté, co došlo ke zničení původního vozidla. Náhrada škody, a tedy pojistné plnění, by tak mělo být takové, aby byl plně kompenzován rozdíl v majetku poškozeného před nehodou a po ní.

Pokud spotřebitel s likvidací pojistné události nesouhlasí, měl by nesouhlas se šetřením pojistné události zaslat pojišťovně a požadovat znovu prošetření případu. Více o dané problematice je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.dtest.cz/clanek-3309/nesouhlas-s-kracenim-pojistneho-plneni-z-povinneho-ruceni.

Nebude-li spotřebitel se svou argumentací úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci.

Reakce společnosti

Publikováno
16.10.2020 09:53, před měsícem

Vážená paní Havlová,

děkujeme za Váš podnět, ke kterému jsme Vám však již naše stanovisko zprostředkovateli.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@generaliceska.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.Ladislava Havlová

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.10.2020 12:31, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za ochotu, že jste se případem zabývali, ale pojišťovna používá taktiku, slovo proti slovu, což jsem jim i napsala, když mi zaslali emai. Bohužel nemám sílu ani dostatek financí se se společností dále dohadovat, když si telefony nahrávají a pak tvrdí úplně něco jiného. Život si nebudu kazit věčným dokozaváním, že jsem v právu, nemá to smysl. Tady vždy poškozený bude poškozený a nikdy nebude odškodněn dle svého, jelikož to pak některým připadá jako obohacování. Přitom nárok na nápravu a to úplnou nikdo nepopírá. Toť závěrem a snad jiní budou mít větší štěstí...