Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:67
Z toho za letošní rok:67
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45083Nedodání zboží a nevrácení peněz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.09.2020, před měsícem

Lenka Masojídková

Znění stížnosti

Dne 26. 3. 2020 jsem objednala zboží za celkem 1515 CZK. (Antibakteriální gel 2ks 230 CZK, antibakteriální ubrousky 210 CZK , respirátor FFP2 5 ks v balení 950 CZK, doprava 119 CZK, převod 6 CZK), které jsem vzápětí uhradila, potvrzení o úhradě a fakturu mám. Nepřišla však žádná zpráva o termínu zaslání, tak jsem mailem dodávku urgovala. 13. 4. pan Alt odpověděl, že jednu položku (ubrousky) nemá, ani mít v dohledné době nebude, tak jsem ho uvědomila o tom, že odstupuji od smlouvy a žádám o vrácení peněz. Během dubna a května jsem několikrát mailem opakovaně žádala o vrácení peněz, 6. 6. 2020 jsem panu Janu Altovi, uvedenému v OR jako jednatel firmy, poslala doporučený dopis se žádostí o vrácení peněz, dopis se však vrátil. Zboží nebylo nikdy dodáno, ani nebyly vráceny peníze. Požaduji vrácení uvedené částky 1515 CZK.


Produkt

Antibakteriální gel 2ks 230 CZK, antibakteriální ubrousky 210 CZK , respirátor FFP2 5 ks v balení 950 CZK


Požadované řešení

Požaduji vrácení uvedené částky 1515 CZK.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2020 09:16, před 29 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.