Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#45091Neuznané odstoupení od smlouvy sepsané podomním obchodníkem 24.7.2020

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
19.09.2020, před 8 měsíci

Ludmila Svorníková

Znění stížnosti

Dobrý den, 24.7.2020 zazvonil u mé maminky(86let) podomní obchodník Centrálního výběrového řízení a začal ji nabízet levnější elektřinu a plyn,tak mamku zmátl, že si myslela, že je od ČEZu a proto mu ukázala lístek SIPO se zálohami. Podepsala - Přihlášku k výběrovému řízení. Když jsem za mamkou přišla, tak mi vše ukázala, vzala jsem papíry a šla na ČEZ, tam mi řekli, že to není od nich a na popud mamky jsem napsala - Odstoupení od smlouvy k Výběrovému řízení/aukci a odvolání plné moci, s máminým podpisem a doporučeně jsem to odeslala 6.8.2020, do dnešního dne nepřišla odpověď, zato ji přišlo 25.8.2020, že od 1.12.2020 je převedena k LAMAenergy a.s., jak s plynem, tak i elektřinou, poslali smlouvy. 8.9.2020 jsme poslali Odstoupení od smlouvy k Výběrovému řízení/aukci a odvolání plné moci/kopie. Napsali 10.9.2020,že jejich smlouva trvá dokud nedostanou odvolání smlouvy z Centrálního výběrového řízení a.s.
Maminka Ludmila Vlachová 1.9.1934,73601 Havířov Šumbark, Odboje 719/9.
Velmi děkuji za pomoc, dcera Ludmila Svorníková.


Produkt

číslo přihlášky 054777


Požadované řešení

zrušení smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2020 12:23, před 7 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 18:22, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.