Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:93
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#45096Špatná oprava El.plotostrihu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
20.09.2020, před 6 měsíci

Zdeněk Junek

Znění stížnosti

Po delším čekání na opravu ve Vaší firmě a po obdržení SMS zprávy s tím,že je přístroj opraven jsem si zajel s radostí pro opraveny plotostrih na pobočku v Roudnici n.l.Po vyzkoušení vaším zaměstnancem bylo zjištěno,že přístroj je nadále nefunkční.


Produkt

Nefunkční El. plotostrih


Požadované řešení

Snad se dočkám opravy přístroje


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2020 11:05, před 5 měsíci

Pokud časový úsek, po který je věc opravována, přesáhl zákonnou lhůtu 30 dnů, platí následující:
Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud je reklamace vyřízena pouze formálně (spotřebiteli bylo sděleno, ať si "opravené" zboží vyzvedne) a již při předávání zboží se zjistí, že zboží je i nadále vadné, nejedná se o řádné vyřízení reklamace a reklamační lhůta pro řádné vyřízení pokračuje i nadále.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.10.2020 16:49, před 4 měsíci

Dobrý den, pane Junku,
dle vyjádření centrálního servisu byla provedena kontrola stroje. Byl zjištěn špatný kontakt spínače. Servis provedl opravu. Stroj přezkoušen, plně funkční. Stroj odešel 19.10.2020 na pobočku Roudnice.
S pozdravem, P.Chrudimský, Hecht Motors.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2020 09:31, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.12.2020 09:01, před 2 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.