Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:67
Z toho za letošní rok:67
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45119Předem zaplacené a nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

29 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2020, před 29 dny

Iveta Syslová

Znění stížnosti

Dobrý den.
Dne 16.3.2020 jsem si prostřednictvím web stránek prevence2020 objednala respirátory FFP2 v celkové hodnotě 1750,- Kč vč.DPH. Na mou emailovou adresu mi přišlo potvrzení o přijetí objednávky. Následně platba byla mnou provedena elektronicky prostřednictvím bankovního účtu. Po zaplacení mi nepřišlo na email žádné potvrzení platby. Na mém bankovním účtu však potvrzení platby přišlo. Takže k transakci došlo. Dne 18.5.jsem společenost kontaktovala, ale bez odpovědi.Pak jsem se opět dívala na jejich web stránky, ale ukázalo se že obchod byl ukončen, nemám na ně žádný kontakt, telefon, přesný název majitele, nic. Dále pak e-mailem 31.8. napsáno, že odstupuji od smlouvy a požaduji vrcení peněz. Nikdo mi neodpověděl. Bohužel na českou obchodní inspekci nemohu napsat, jelikož už nemohu nikde dohledat kontakt na tuto společnost.


Produkt

Certifikovaný respirátor FFP2 - prodáváme po 5ti kusech (cena za jeden kus 325Kč)- 1625kč plus 119kč doprava


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2020 09:05, před 29 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.