Společnost


Arkacid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:74
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#45124Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2020, před rokem

Katerina Horakova

Znění stížnosti

Vážení,

obracím se na Vás ve věci objednávky č. 29479 ze dne 8.7.2020, uzavřené mezi Vaší společností jako prodávajícím a mnou jako kupujícím. Na základě této objednávky mi Vaše společnost měla dodat zboží za které jsem předem uhradila kupní cenu ve výši 599 Kč.

Jsem nucena Vás upozornit, že do dnešního dne nebylo i přes opakované výzvy zboží dodáno. Stejně tak jsem nucena Vás upozornit, že po opakovaných emailových urgencích ze dne 6.8., 25.8., 7.9. a 22.9.2020, mi nebyly vráceny peníze.

Vyzývám Vás tímto naposledy k úhradě výše uvedené Pohledávky, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří (3) dnů ode dne doručení této výzvy.

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že nebude-li v uvedeném termínu Pohledávka v plném rozsahu uhrazena, budu nucena se jejího vymožení domáhat cestou soudního řízení. V důsledku soudního vymáhání Pohledávky zároveň dojde k jejímu navýšení o nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, kteréžto budete povinni uhradit. O výši náhrady nákladů řízení rozhodne soud.

Věřím nicméně, že celou záležitost vyřídíte k naší spokojenosti neprodleným úplným zaplacením Pohledávky, v opačném případě budu nucena bez dalšího postupovat dle výše uvedeného.S pozdravem

Mgr. Kateřina Horáková


Požadované řešení

vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2020 19:01, před rokem

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzvala, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2020 21:45, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.