Společnost


Slevoteka.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45131Pobyt, který se neuskutečnil

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2020, před 3 lety

Stanislava Jirková

Znění stížnosti

Dobrý den přeji. 19,12,2019 jsem zaplatila pobyt v Maďarsku v Miškovci na 4 dny-3 moci pro dva v termínu 20.4-23.4.2020, za 3649,- Kč. Bohužel kvůli korona viru se neuskutečnil a já byla odkázána přímo na Penzion Verkert, abych si domluvila změnu termínu, tam mi odpověděli, že se mám s nimi spojit až tato doba pomine, např. v září, což jsem včera učinila, ale přišla mi odpověď, že Slevotéka jim neposlala žádné peníze a tudíž nemají vůči mě žádné závazky, abych vše řešila přes Slevotéku, která je v insolvenci. Nikdo ze Slevotéky se ani nesnažil mě kontaktovat ani, a co je horší, nedostáli svým závazkům a není možné se k nim dovolat. A teď poraďte, co s tím. Někdo by třeba nad touto částkou mávl rukou, ale při mém zdravotním stavu a příjmu cca 13500,-jsou to velké peníze. Děkuji za odpověď a přeji
Hezký den
Jirková Stanislava


Požadované řešení

Prosím o pomoc


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2020 14:17, před 2 lety

Portál může vystupovat buď jako pouhý zprostředkovatel uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem, nebo se jako vystavitel poukázky i zaručovat za to, že voucher bude možné uplatnit. Proto je důležité věnovat pozornost obchodním podmínkám, kde se můžete dočíst více o tom, do jaké pozice se daný portál staví.

V případě platební neschopnosti slevového portálu je pro spotřebitele příznivější, pokud portál vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Od chvíle, kdy spotřebitel voucher obdrží, může totiž trvat na poskytnutí přislíbené služby, protože uzavřenou smlouvou je vázán přímo samotný obchodník poskytující službu. Hůře jsou na tom ti, jimž slevový portál vystavuje poukázky. Smlouva mezi spotřebitelem a obchodníkem nabízejícím konkrétní služby pak vzniká až ve chvíli, kdy spotřebitel voucher uplatní a obchodník jej přijme. Do té doby neexistuje mezi spotřebitelem a obchodníkem přímý právní vztah, a vrácení marně vynaložených peněz tak může spotřebitel požadovat pouze po slevovém portálu.

Na základě čl. 1 a čl. 8 obchodních podmínek společnosti Slevoteka.cz s.r.o. lze podle našeho názoru konstatovat, že v řešené věci se jedná o variantu první, a tudíž by měl spotřebitel své nároky uplatňovat vůči provozovateli ubytovacího zařízení, který není oprávněn spotřebitele odmítnout s pouhým poukazem na své obchodní vztahy s portálem, který zprostředkoval voucher, za který spotřebitel řádně a včas uhradil kupní cenu. Jinými slovy, pokud spotřebitel uhradil kupní cenu řádně a včas zprostředkovateli, vztah mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem služby se ho zásadně netýká a má nárok na poskytnutí ubytování.

Problém spočívá v tom, že vlivem pandemie nemoci COVID-19 došlo k uzavření hranic. Pokud v řešené věci spotřebitel uzavřel se společností smlouvu o poskytnutí ubytování, nevztahuje se na jejich vztah ustanovení o zájezdu, neboť nejde o zájezd ve smyslu ustanovení § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Nemožnost odcestovat do místa ubytování z důvodu mimořádných opatření v České republice obvykle nebude možné přičítat k tíži poskytovateli ubytování, neboť cesta do místa ubytování je prováděna samostatně spotřebitelem mimo závazek uzavřený s ubytovatelem, a tím pádem je tato cesta prováděna na vlastní riziko spotřebitele.

V daném vztahu figuruje zahraniční subjekt - maďarský ubytovatel. Z tohoto důvodu je pro situaci klíčové, podle jakého právního řádu se vztah mezi spotřebitelem a ubytovatelem posoudí. Upozorňujeme, že výše uvedené hodnocení se vztahuje pouze na situaci, kdy by jako právo rozhodné byl zvolen právní řád České republiky.

V řešené věci není bez znalosti konkrétního smluvního ujednání možné určit, jakým právním řádem se bude daný vztah řídit. Na základě čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen Řím I) platí, že smlouva seřídí právem, které si strany zvolí. Pokud k volbě nedošlo (což nemůžeme s jistotou říci), tak dle čl. 4 odst. 1 písm. b) Řím I platí, že smlouva o poskytování služeb seřídí právem země, v níž má poskytovatel služby obvyklé bydliště (resp. sídlo, což v řešené věci bude pravděpodobně Maďarsko). Pokud jde o ochranu spotřebitele, platí, že na smlouvy o poskytování služeb (do této kategorie spadá i ubytování v hotelu), mají-li být služby spotřebiteli poskytnuty výlučně v zemi odlišné od země jeho obvyklého bydliště, se ochranná ustanovení obsažená v Řím I nepoužijí.

Z toho plyne, že vztah se bude patrně řídit maďarským právním řádem, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Z tohoto důvodu odkazujeme spotřebitele na Evropské spotřebitelské centrum, které je dostupné na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Pro případné dovysvětlení je možné obrátit se i na naši spotřebitelskou poradnu, dostupná na tel. čísle 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.).

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 18:20, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.