Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#45145Vrácení peněz za zrušený muzikál Tři oříšky pro Popelku

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2020, před 4 měsíci

Monika Flekačová

Znění stížnosti

Přidávám se k poškozeným, kteří čekají na vrácení vstupného ze zrušeného muzikálu Tři oříšky pro Popelku.

Jak tu již bylo zmíněno, TicketLive stále opakuje, že čeká na finanční částku na vyplácení pohledávek od pořadatele. Každý čtvrt rok jim píšu e-mail, ale stále opakují to samé a nic nového jsem se nedozvěděla. Myslím si, že tak velká společnost, jako je TicketLive by měla být pro takové případy pojištěna a postavit se k tomu čelem.


Kupovala jsem 3 vstupenky, takže to nejsou malé peníze a nerada bych o ně přišla! Zatím to ale vypadá, že se peněz jen tak nedočkáme.

Děkuji za pomoc


Produkt

muzikál Tři oříšky pro Popelku


Požadované řešení

Prosím o vrácení ceny vstupenek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2020 16:42, před 3 měsíci

Byla-li zrušena původní akce, má spotřebitel nárok na to, aby mu byla kompenzována uhrazená kupní cena. Ohledně formy, ve které má být kompenzována cena zaplacená za kulturní akci, uvádíme následující.

Spotřebitelé, kteří si zakoupili vstupenky na kulturní akce, které se měly konat do 31. října 2020, mohou pořadatele těchto akcí požádat ve lhůtě do 31. března 2021 o vydání poukazu na jinou kulturní akci. To platí za předpokladu, že

- došlo ke zrušení původní akce
- k tomuto zrušení došlo po 19. květnu 2020, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
- jedná se o kulturní akci s termínem konání do 31. října 2020
- pořadatel kulturní akce postupoval v souladu se zákonem (tzn. např. o zrušení kulturní akce pořadatel vyrozumí spotřebitele prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků; zde se při posuzování toho, zda došlo či nedošlo k dostatečnému oznámení použije hledisko průměrného spotřebitele).

Uplatnit poukaz spotřebitelé mohou na akce s termínem konání do 31. října 2021. Zároveň jim pořadatel musí nabídnout náhradní akci nejpozději do 6 měsíců od vystavení poukazu. Pokud spotřebitelé náhradní akci nevyužijí, mají následně nárok na vrácení peněz, a to do 14 dnů od skončení ochranné doby. Tou se rozumí doba, která počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021. Vrácení je tedy možné 14. listopadu 2021. Vystavené poukazy jsou platné po dobu trvání ochranné doby a musejí být minimálně v hodnotě uhrazeného vstupného. Pokud poukaz není minimálně v této hodnotě, má spotřebitel právo na to, aby mu byl vystaven náhradní poukaz ve správné výši.

Došlo-li však ke zrušení akce již před 19. květnem 2020, zákon č. 247/2020 Sb. se nepoužije a spotřebitel by v takovém případě měl nárok na vrácení peněžních prostředků v přiměřené době. Ta podle nás činí asi jeden měsíc.

Společnost IRSnet CZ s.r.o. (provozovatel sítě Ticketportal.cz) je zprostředkovatelem prodeje vstupenek, nikoliv pořadatelem akce. Pokud došlo ke zrušení akce a bylo domluveno vrácení platby, jde konečná povinnost za pořadatelem akce.

Domníváme se, že v situaci, kdy z dosavadního postupu zprostředkovatele nevyplývá jeho schopnost danou věc pro spotřebitele vyřídit k oboustranné spokojenosti, může ho spotřebitel vyzvat ke sdělení všech informací, které bude potřebovat k tomu, aby pořadatele mohl kontaktovat přímo on sám a dlužnou částku od něj vymáhat (např. číslo uzavřené smlouvy atd.).

Nevrátí-li pořadatel peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), a jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2993 občanský zákoník. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Více informací je dostupných v našem článku na adrese https://www.dtest.cz/clanek-8093/jak-je-to-s-poukazy-za-zrusene-kulturni-akce. Při řešení stížnosti jsme vyšli z nepotvrzeného předpokladu. Pokud by akce byla zrušena až po 19. květnu 2020, použil by se zákon č. 247/2020 Sb. a situace by byla odlišná. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat naši telefonickou poradu na čísle 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.), kde mu bude poskytnuto "dovysvětlení" případu.

Reakce společnosti

Publikováno
20.10.2020 16:35, před 3 měsíci

Dobrý den, nastalá situace nás opravdu velmi mrzí, nicméně pořadatelem události a zároveň za situaci odpovědným subjektem je NOGUP agency s.r.o. Poskytnutí finanční částky ke kompenzaci provádí zpravidla tento subjekt, a který rozhoduje o všech těchto úkonech s tím spojených. Jako prodejce vstupenek však děláme vše pro to, aby k dořešení situace došlo v co možná nejkratší době, proto s pořadatelem intenzivně komunikujeme a urgujeme jej. Děláme maximum pro to, co můžeme ovlivnit jako třetí strana v tomto procesu. Věříme, že situace bude brzy vyřešena k Vaší maximální spokojenosti. Prosíme Vás tedy o trpělivost. Děkujeme za pochopení a hezký den.


Monika Flekačová

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.11.2020 15:44, před 2 měsíci

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Chtěla bych se zeptat, v jaké dohledné době bychom se mohli peněz dočkat. Je nějaká lhůta, do které nám peníze pořadatel musí vrátit?

Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2020 22:45, před 2 měsíci

Jestliže vznikl rovnou nárok na vrácení peněz (viz naše úvodní vyjádření) potom mělo dojít k vrácení peněz bez zbytečného odkladu - tzn. v nejkratší možné době po započtení nutného času na zpracování plateb atp. Jestliže nastala taková situace, doporučujeme vůči pořadateli akce postup naznačený v našem úvodním vyjádření.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla také reagovat.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.