Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:429
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 173 stížnostech.

#45164Nevyřízena reklamace v zákonné lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.09.2020, před 4 měsíci

Dušan Švajda

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 18.8.2020, jsem zakoupil vůz Hyundai i30 v prodejně AAA Auto v Otrokovicích. 22.8.2020 přestala fungovat klimatizace a ještě týž den jsme se zastavili na pobočce a bylo nám řečeno, že asi chybí náplň v klimatizaci (při koupi bylo řečeno že klima je zrovna doplněná), ale o víkendu tam nejsou mechanici. Dostavil jsem se hned v pondělí 24.8.2020 a po prohlídce mechanikem, byla zjištěna vada kompresoru. Sepsali jsme reklamační protokol, s požadavkem na opravu. Do dnešního dne 24.9.2020 mi nebylo doručeno žádné vyjádření, tak jsem se stavil na pobočce, kde mi bylo sděleno že mi byl poslán dopis o vyjádření, kde reklamaci zamítají. Ukázali kopii dopisu a podací lístek. Dle podacího lístku bude dopis doručen dnes, ale to je více než 30dní. Navíc až doma jsem si všiml, že mi vyměnili můj originál reklamační protokolu za kopii s jejich vyjádřením. Naštěstí mám úředně ověřenou kopii toho reklamačního protokolu.


Produkt

Hyundai I30 Combi SPZ 4L3 8004


Požadované řešení

Požaduji opravu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2020 17:13, před 4 měsíci

Z popisu stížnosti vyplývá, že spotřebitel vytýkal vadu již 22. 8. 2020, avšak z důvodu na straně prodávajícího mu nebylo vydáno potvrzení o uplatnění reklamace (tím prodávající porušil svou zákonnou povinnost, neboť dle § 19 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele platí, že v provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace).

Vydání potvrzení o uplatnění reklamace však nemá vliv na počátek běhu pro vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace tedy uplynula dne 21. 9. 2020 (pokud by se spotřebitelovi nepodařilo prokázat, že reklamaci uplatnil dne 22. 8. 2020, a vycházelo by se z data uvedeného na reklamačním protokolu, lhůta pro vyřízení reklamace by uplynula dne 23. 9. 2020). Marné uplynutí uvedené lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit.

Výše uvedená lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace. Z uvedených informací vyplývá, že reklamace nebyla vyřízena včas, neboť spotřebitel nebyl včas o vyřízení reklamace informován.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
16.10.2020 16:07, před 3 měsíci

Vážený pane Švajdo,
mám informaci, že se kolegové Vaší reklamací zabývali. Reklamace byla tedy posouzena a já věřím, že jste o výsledku byl kolegy již informován. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Dušan Švajda

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.10.2020 16:29, před 3 měsíci

Dobrý den, ano byl jsem vyrozuměn a dohodla se kompenzace. Na pobočce byl reklamační protokol se zamítnutou reklamací a zmíněnou kompenzací, s čímž jsem nesouhlasil. Teprve poté byl reklamační protokol opraven na oprávněnou reklamaci s kompenzací. Když jsem se ptal, za jak dlouho mi to pošlou, tak pan manažer říkal, že hned to jde skenovat na účtárnu a ta obratem pošle peníze. Je to více než týden a stále nic, tak čekám...

Reakce společnosti

Publikováno
13.11.2020 15:36, před 2 měsíci

Vážený pane Švajdo,
Vaši záležitost jsem znovu prověřovala a podle informací, které mám, byste měl již peníze mít na účtu. Věřím, že je tak věc vyřešena.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Dušan Švajda

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.11.2020 14:55, před měsícem

Hodnocení: